Năm 2022, dự báo thị trường bảo hiểm sẽ vẫn tăng trưởng tích cực

Minh Anh

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), năm 2022, dù đại dịch COVID-19 diễn biến khá phức tạp, song thị trường bảo hiểm dự kiến vẫn duy trì tăng trưởng tích cực ở 2 con số.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm dự báo, tổng tài sản thị trường bảo hiểm năm 2022 ước đạt 808.908 tỷ đồng, tăng 13,93% so với cùng kỳ năm 2021. Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 677.036 tỷ đồng, tăng 17,32% so với năm 2021. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 533.758 tỷ đồng, tăng 17,15% so với năm 2021.

Số liệu ước tính của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm cũng cho thấy, tổng nguồn vốn chủ sở hữu các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022 ước đạt 165.069 tỷ đồng, tăng 8,25% so với năm 2021. Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2022 ước đạt 253.730 tỷ đồng, tăng 18,04% so với năm 2021. Chi trả quyền lợi bảo hiểm trong 2022 ước đạt 58.291 tỷ đồng, tăng 17,61% so với cùng kỳ năm 2020.

Dự kiến, tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 14.513 tỷ đồng, tăng 14,15% so với năm 2021. Doanh thu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2022 ước đạt 1.107 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2021.

Để đảm bảo thị trường bảo hiểm phát triển ổn định, bền vững trong năm 2022, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2022; đồng thời, xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn Luật.

Theo đó, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 để trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành.

Đồng thời, Cục đánh giá việc triển khai bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để tiếp tục hướng dẫn, giám sát việc dừng triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 15/7/2021 và các chỉ đạo khác của Chính phủ.

Dự kiến, trong quý I/2022, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm sẽ trình Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp cho giai đoạn sau năm 2021.

Đồng thời, Cục tiếp tục tăng cường thực hiện đánh giá doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm theo định kỳ, kịp thời phát hiện sai phạm để báo cáo Bộ Tài chính có phương án xử lý; thực hiện dự án “Hệ thống thông tin quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm”...