Năm 2030, đưa gạo Việt Nam trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới

pv.

(Taichinh) - Đó là mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Năm 2030, đưa gạo Việt Nam trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới.
Năm 2030, đưa gạo Việt Nam trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới.

Theo Đề án, hình ảnh gạo Việt Nam phải được quảng bá, giới thiệu rộng rãi trong nước và đến ít nhất 20 thị trường xuất khẩu.Thương hiệu gạo quốc gia được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận tại Việt Nam và ít nhất 50 quốc gia. Đồng thời, phấn đấu đạt 20% sản lượng gạo xuất khẩu mang thương hiệu gạo Việt Nam.

Xa hơn, đến năm 2030, nỗ lực để các vùng sản xuất lúa gạo xuất khẩu Việt Nam ổn định, hiệu quả và bền vững, đưa gạo Việt Nam trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới về chất lượng, an toàn thực phẩm. Theo đó, phấn đấu đạt 50% sản lượng gạo xuất khẩu mang thương hiệu gạo Việt Nam, trong đó 30% tổng sản lượng gạo xuất khẩu là nhóm gạo thơm và gạo đặc sản.

Những mục tiêu trên chính là những nỗ lực và sự quyết tâm của Chính phủ nhằm xây dựng, định vị giá trị thương hiệu gạo Việt Nam, nâng cao sự nhận biết của các nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối và người tiêu dùng trong nước và ngoài nước đối với các sản phẩm gạo của Việt Nam. Từ đó, tạo cơ sở để củng cố và phát triển thị trường, nâng cao giá trị gia tăng, thị phần và sức cạnh tranh của sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.