Vietcombank:

Nắm bắt cơ hội - Đổi mới dẫn đầu

PV.

"Phát triển kinh doanh Khách hàng Tổ chức: Nắm bắt cơ hội - Đổi mới dẫn đầu" là nội dung chủ đề Hội nghị được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức mới đây. Với chủ đề này, Vietcombank mong muốn giữ vững và phát triển vị thế đang có, đồng thời ghi nhận những sáng kiến đề xuất của các Chi nhánh để có hướng đi hiệu quả nhất với sự đồng lòng chung tay của cả hệ thống Vietcombank.

Các đại biểu tham dự Hội nghị "Phát triển kinh doanh Khách hàng Tổ chức: Nắm bắt cơ hội - Đổi mới dẫn đầu"
Các đại biểu tham dự Hội nghị "Phát triển kinh doanh Khách hàng Tổ chức: Nắm bắt cơ hội - Đổi mới dẫn đầu"

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có lãnh đạo cấp cao từ ngân hàng Mizuho: ông Kenya Yoshiura Giám đốc khối KHDN ngoài Nhật Bản kiêm Phó Giám đốc điều hành khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ông Keita Matsunami –  Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và các lãnh đạo các phòng/ban thuộc Chi nhánh Mizuho Hà Nội.

Về phía Vietcombank có ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT, ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT Vietcombank, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban Điều hành Vietcombank và các ông bà là thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Trưởng ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc khối. Đại diện các đơn vị, ngoài thành phần tham dự Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh có thêm Phó Giám đốc phụ trách công tác bán buôn của 54 Chi nhánh trọng điểm Midcom/FDI. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Cường-Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối ngân hàng bán buôn cho biết: Trước nhu cầu cấp bách của thị trường và khách hàng đòi hỏi chúng ta cần đổi mới liên tục và thích ứng với hoàn cảnh mới.

Việc tổ chức hội nghị với chuyên đề “Phát triển kinh doanh Khách hàng Tổ chức: Nắm bắt cơ hội - Đổi mới dẫn đầu” là 1 đổi mới của Vietcombank hướng về khách hàng với mong muốn giữ vững và phát triển vị thế mà Vietcombank đang có, đồng thời ghi nhận những sáng kiến đề xuất của các Chi nhánh để có hướng đi hiệu quả nhất với sự đồng lòng chung tay của cả hệ thống Vietcombank.

Trong khuôn khổ Hội nghị chuyên đề, các đại biểu tham dự đã được nghe Báo cáo Phân tích định hướng phát triển kinh doanh khách hàng bán buôn (KHBB); các báo cáo định hướng kinh doanh theo từng phân khúc khách hàng gồm doanh nghiệp lớn, khách hàng FDI, khách hàng Mid-com; tham luận về công tác hỗ trợ hoạt động phát triển KHBB.

 Các báo cáo được trình bày bởi các diễn giả là thành viên Ban điều hành và Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban Trụ sở chính. Đặc biệt, lần đầu tiên hội nghị chuyên đề trong khuôn khổ của Hội nghị sơ kết có phần trao đổi, chia sẻ của Đại diện lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Mizuho, ông Kenya Yoshiura Giám đốc khối Khách hàng doanh ngghiệp ngoài Nhật Bản kiêm Phó Giám đốc điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

10 chi nhánh xuất sắc đạt các giải chuyên đề cả năm trong chương trình thi đua phát triển khách hàng bán buôn mới năm 2021
10 chi nhánh xuất sắc đạt các giải chuyên đề cả năm trong chương trình thi đua phát triển khách hàng bán buôn mới năm 2021

Để thúc đẩy cả hệ thống hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động bán buôn trong năm 2021 và 2022, ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Vietcombank đã phát động các chương trình thi đua phát triển KHBB mới và chương trình thi đua bán các sản phẩm giao dịch online cho KHBB.

Các chương trình thi đua đã nâng cao nhận thức và khuyến khích động viên, tạo động lực để các chi nhánh ra sức thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, góp phần tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị chuyên đề đã vinh danh 10 Chi nhánh xuất sắc đạt các giải chuyên đề cả năm trong Chương trình thi đua phát triển KHBB mới năm 2021, 2 Chi nhánh đạt giải trong chương trình thi đua phát triển KHBB Quý I/2022 và 12 Chi nhánh đạt giải trong chương trình thi đua Phát triển khách hàng bán buôn giao dịch online mới quý I/2022.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia 3 phiên thảo luận độc lập với 3 chủ đề khác nhau tương ứng với từng phân khúc khách hàng và phiên tọa đàm toàn thể chia sẻ các kết quả đã được thảo luận tại các phiên thảo luận độc lập với sự điều hành của ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối ngân hàng bán buôn.

Nội dung phiên tọa đàm còn đề cập tới 3 vấn đề lớn: (i) Phát triển khách hàng bán buôn mới, (ii) Tăng cường công tác bán các sản phẩm trên kênh số, (iii) Khai thác hiệu quả phát triển sản phẩm dịch vụ với khách hàng hiện hữu.

Từ những trao đổi, chia sẻ của các đơn vị và định hướng phát triển trong thời gian tới, các đơn vị tại Trụ sở chính và các chi nhánh sẽ tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, cải tiến các sản phẩm dịch vụ; hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy trình phối hợp giữa các đơn vị của Vietcombank cùng với việc kết hợp với các công ty thành viên để đưa ra gói dịch vụ tổng thể, nâng cao sức mạnh cạnh tranh của dịch vụ cung cấp cho khách hàng.