Năm "thử lửa", lợi nhuận của VietnamPost tăng 23%

Thái Hằng

(Tài chính) Năm 2013 – năm đầu tiên hoạt động theo mô hình mới, lợi nhuận của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) ước đạt 67,3 tỷ đồng, tăng 23,1% so với thực hiện năm 2012 và nộp vào ngân sách nhà nước khoảng 330 tỷ đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao Bằng khen cho 9 tập thể trực thuộc VietnamPost. (Ảnh: VNP)
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao Bằng khen cho 9 tập thể trực thuộc VietnamPost. (Ảnh: VNP)

Năm đầu trong “bộ áo mới”

Theo ông Phạm Anh Tuấn, năm 2013 tình hình kinh tế trong nước khó khăn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát. VietnamPost cũng không ngoại lệ, thậm chí còn nhiều thách thức đối với VietnamPost bởi năm 2013 là năm đầu tiên VietnamPost hoạt động theo mô hình tổ chức mới, đồng thời cũng là năm cuối cùng VietnamPost được Nhà nước trợ cấp trực tiếp bằng tiền để thực hiện cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của hơn 4 vạn cán bộ công nhân viên bưu chính trên toàn mạng lưới, sản xuất kinh doanh của VietnamPost năm qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng doanh thu phát sinh toàn Tổng Công ty năm 2013 ước đạt 8.035,7 tỷ đồng, bằng 100,6 % kế hoạch năm 2013; Tổng lợi nhuận ước đạt 67,3 tỷ đồng, bằng 102,1% kế hoạch năm 2013, tăng trưởng 23,1 % so với năm 2012.

Năm "thử lửa", lợi nhuận của VietnamPost tăng 23% - Ảnh 1
Sau 1 năm hoạt động độc lập, những kết quả đạt được của VietnamPost đã chứng minh việc tách bưu chính hoạt động độc lập theo lộ trình vừa qua là một chủ trương đúng đắn. Kết quả này có được chủ yếu là nhờ tinh thần vượt qua khó khăn, sự cố gắng với tinh thần đoàn kết nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức VietnamPost.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Bắc Son
Trong đó, tổng doanh thu phát sinh của Công ty mẹ năm 2013 ước đạt 7.474,2 tỷ đồng, bằng 100,9% kế hoạch năm 2013, giảm 28,4% so với thực hiện năm 2012; Doanh thu tính tiền lương ước đạt 3.898,5 tỷ đồng, tương đương với mức thực hiện năm ngoái. Đặc biệt, lợi nhuận của Công ty mẹ trong năm nay ước đạt 40,8 tỷ đồng, hoàn thành 101,9% kế hoạch, tăng trưởng 30,4% so với năm 2012, đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 0,5%, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

Đáng chú ý, hai nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát và tài chính bưu chính đã tiếp tục khẳng định là những dịch vụ chủ lực của VietnamPost: Nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát đóng góp 2.398,4 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 11%; Còn nhóm dịch vụ tài chính bưu chính mang về cho VietnamPost 862,7 tỷ đồng, tăng 35,3% so với năm 2012.

Khai thác tối đa tiềm năng các thị trường trọng điểm

Dự báo năm 2014 sẽ còn tiếp tục khó khăn, VietnamPost đã đặt mục tiêu phấn đấu đạt tổng doanh thu phát sinh toàn đơn vị đạt 7.448 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận là 68,3 tỷ đồng, bằng 101,5% so với thực hiện năm 2013. Trong đó, riêng với Công ty, phấn đấu đạt tổng doanh thu phát sinh 6.632,9 tỷ đồng; và tổng lợi nhuận 42 tỷ đồng, tăng 5% so với năm nay.

Và để đạt được các mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, VietnamPost sẽ tập trung triển khai hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Cụ thể hoá các nội dung thuộc năm chương trình nâng cao chất lượng mà Tổng công ty đã đề ra; Gắn trách nhiệm của đội ngũ Lãnh đạo các cấp đối với tình hình thực hiện các chỉ tiêu chất lượng của đơn vị.

Bên cạnh đó, từng bước chuẩn hóa mô hình tổ chức sản xuất và triển khai áp dụng thống nhất trên mạng lưới; Rà soát, cơ cấu lại các dịch vụ, làm mới các dịch vụ hiện có và phát triển các dịch vụ mới; Tập trung triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, đặc biệt là các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất của Tổng Công ty… Đặc biệt là khai thác tối đa tiềm năng các thị trường trọng điểm, đặc biệt là tại năm thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và địa bàn vệ tinh của các thành phố lớn, các vùng tập trung khu công nghiệp, cửa khẩu…