Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính kiểm toán trong Hồ sơ đăng ký niêm yết

PV.

Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính kiểm toán của các công ty niêm yết, công ty đại chúng, cũng như nâng cao chất lượng thông tin tài chính tại hồ sơ đăng ký niêm yết của các doanh nghiệp là một trong những công tác quan trọng cần đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 09/6/2016, Sở GDCK Hà Nội (HNX) phối hợp với Vụ Chế độ Kế toán (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị “Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính kiểm toán trong Hồ sơ đăng ký niêm yết” nhằm nâng cao chất lượng báo cáo tài chính kiểm toán của các công ty niêm yết, công ty đại chúng, cũng như nâng cao chất lượng thông tin tài chính tại hồ sơ đăng ký niêm yết của các doanh nghiệp.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, đại diện các công ty niêm yết, công ty đại chúng, công ty tư vấn, công ty kiểm toán cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Đặng Thái Hùng - Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán cho biết trong thời gian qua Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan đã rất tích cực trong việc chỉnh sửa, cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán nhằm đảm bảo có một mặt bằng pháp lý đầy đủ, phù hợp nhất cho việc lập BCTC kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết.

Hội nghị này là cơ hội để cơ quan quản lý cùng với các doanh nghiệp trao đổi, thảo luận để làm rõ hơn các vấn đề về kế toán, kiểm toán, qua đó các doanh nghiệp có thể hiểu, tuân thủ, từ đó nâng cao chất lượng thông tin tài chính tại các BCTC.

Ông Trịnh Đức Vinh -Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán đã giới thiệu về nguyên tắc xây dựng và một số quy định chung của chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC; nguyên tắc lập tài khoản kế toán, nguyên tắc lập và trình bày BCTC khi thay đổi kỳ kế toán, chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp; nguyên tắc lập và trình bày BCTC hợp nhất theo Thông tư 202/2014/TT-BTC.

Theo đó, chế độ kế toán mới đã có những quy định phù hợp với thực tiễn, hiện đại và mang tính khả thi, tôn trọng bản chất hơn hình thức, linh hoạt và mở, phù hợp với thông lệ quốc tế và đề cao trách nhiệm của người hành nghề.

Sau hơn 1 năm thực hiện các Thông tư 200,202/2014/TT-BTC, Phó Chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, TS. Hà Thị Ngọc Hà đã chia sẻ về các sai sót mà các doanh nghiệp thường mắc phải khi lập BCTC như không xác định đúng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán phải áp dụng; chưa phân loại đúng tài sản và nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn; chưa ghi nhận và thuyết minh đúng quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp; không lập dự phòng cho tài sản và nợ phải trả; không phản ánh đúng tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí; số liệu giữa các BCTC có nhiều sai, mâu thuẫn; thuyết minh BCTC không đầy đủ các nội dung theo quy định; chưa cập nhật Thông tư 200.

Thực hiện Thông tư 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, tại hội nghị, Đại diện Vụ Quản lý Chào bán chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đã trao đổi về các điều kiện để một công ty kiểm toán được chấp thuận kể từ kỳ chấp thuận cho năm 2016.

Theo đó, điều kiện để một công ty kiểm toán được chấp thuận từ kỳ 2016 là phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, có vốn điều lệ tối thiểu 6 tỷ đồng, số lượng kiểm toán viên tối thiểu 15 người, thời gian hoạt động tại Việt Nam tối thiểu 36 tháng, số lượng báo cáo kiểm toán đã phát hành cho khách hàng đăng ký mới đạt ít nhất 300 khách hàng, đối với trường hợp đã được chấp thuận trong năm nộp hồ sơ thì có 20/300 khách hàng là đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Đối với hồ sơ niêm yết, HNX đặc biệt lưu ý các doanh nghiệp về công tác chuẩn bị tài liệu cho hồ sơ đăng ký niêm yết như: giấy đăng ký niêm yết phải do người đại diện theo pháp luật ký; bản cáo bạch phải có đầy đủ chữ ký gốc của tổ chức đăng ký niêm yết, tổ chức tư vấn; điều lệ phải phù hợp Luật doanh nghiệp; sổ đăng ký cổ đông phải lập 1 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ; báo cáo tăng vốn, quản trị công ty…