Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 8,42 triệu cổ phiếu

PV.

Thị trường cổ phiếu niêm yết tháng 5/2016 có thêm 1 mã cổ phiếu niêm yết mới (MST), 6 mã cổ phiếu hủy niêm yết (CTN, HPS, S12, SQC, SRB, VC5). Tính đến thời điểm 31/5/2016, số cổ phiếu niêm yết trên HNX là 377 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết đạt 10.844 triệu cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt xấp xỉ 108.440 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết tháng 5/2016 diễn biến theo chiều hướng tăng. HNX Index có 10 phiên tăng điểm và 10 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 1,24 điểm (+1,54%) so với thời điểm cuối tháng trước, dừng tại mức 81,92 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/5/2016.

Đa số các chỉ số trong bộ chỉ số HNX đều tăng, trong đó chỉ số ngành Công nghiệp tăng mạnh nhất, tăng 3,07 điểm (1,67%), đạt 187,34 điểm.

Diễn biến các chỉ số HNX:

Chỉ số

Điểm số tại phiên giao dịch 31/5/2016

(điểm)

Mức tăng/giảm

(điểm)

Tỷ lệ tăng/giảm so với tháng trước

(%)

Ngành Công nghiệp

187,34

+3,07

+1,67

Ngành Xây dựng

122,93

+2,28

+1,89

Ngành Tài chính

115,44

-0,15

-0,13

HNX30TRI

175,87

+6,46

+3,81

HNX Large Cap

112,53

+2,06

+1,86

HNX Mid/Small Cap

158,62

+1,39

+0,88

Thanh khoản thị trường giảm so với tháng trước, tổng khối lượng giao dịch đạt 943,89 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 11.154 tỷ đồng.

Tính bình quân khối lượng giao dịch đạt 47,19 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 557,71 tỷ đồng/phiên (giảm 2,85% về khối lượng giao dịch, tăng 3,21% về giá trị giao dịch so với tháng trước).

Giao dịch của nhóm 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đạt 207,69 triệu cổ phiếu, chiếm 22,0% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 5/2016

TT

Mã chứng khoán

Khối lượng giao dịch

(cổ phiếu)

Giá trị giao dịch

(đồng)

Tỷ lệ

khối lượng giao dịch

(%)

Tỷ lệ

giá trị

giao dịch

(%)

1

SHB

105.601.467

659.763.729.500

11,19

5,91

2

SCR

51.035.398

462.318,858.100

5,41

4,14

3

DCS

41.832.767

159.913.832.900

4,43

1,43

4

PVS

41.139.108

745.470.857.900

4,36

6,68

5

KLF

31.582.291

103.320.220.000

3,35

0,93

5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tháng 5/2016

TT

Mã chứng khoán

Giá đóng

cửa ngày

31/05/2016

(đồng/cổ phiếu)

Giá đóng

cửa ngày

29/04/2016

(đồng/cổ phiếu)

Chênh lệch

(đồng/cổ phiếu)

Tỷ lệ

chênh lệch (%)

1

SPI

13.100

6.000

7.100

118,33

2

SIC

16.100

9.000

7.100

78,89

3

TV3

52.000

31.000

21.000

67,74

4

NHA

12.800

8.800

4.000

45,45

5

DCS

4.600

3.300

1.300

39,39

Tháng 5, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển nhượng tổng cộng 37,07 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 698,38 tỷ đồng, trong đó giao dịch bán ra là 14,32 triệu cổ phiếu, giao dịch mua vào lên tới 22,74 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường UPCoM, tháng 5 có thêm 11 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới (FCC, MTL, VLF, NSG, PXL, S12, SRB, SQC, HD2, CTN, CID), nâng tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM lên 299 mã cổ phiếu.

Chỉ số UPCoM-Index với 8 phiên tăng điểm, 12 phiên giảm điểm, tổng cộng giảm 4,36 điểm (7,55%), dừng tại mức 53,41 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng.

Tổng cộng có 144,74 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 1.768 tỷ đồng, tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 7,23 triệu cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch đạt 88,43 tỷ đồng/phiên (giảm 32,81% về khối lượng giao dịch, giảm 31,17% về giá trị giao dịch so với tháng trước).