Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Nâng cao hiệu quả loại hình kinh tế hợp tác

PV.

Sáng ngày 29/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thời gian qua cũng như phương hướng thời gian tới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, vai trò của hợp tác xã trong thời gian qua đã góp phần giải quyết lao động, sinh kế, xoá đói giảm nghèo cho một bộ phận người dân.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng đánh giá, mô hình hợp tác xã hiện nay phát triển chưa tương thích với tiềm năng.

Lý giải về vấn đề này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tư duy hợp tác xã kiểu cũ vẫn còn; nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân chưa đầy đủ về loại hình hợp tác xã kiểu mới.

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm kiện toàn năng lực, chức năng quản lý nhà nước với lĩnh vực kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã theo hướng Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hợp tác xã và Liên minh Hợp tác xã; chủ trì, nghiên cứu khả năng ủy thác cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ, nhất là vấn đề cung cấp dịch vụ công.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Tư pháp, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trình Thủ tướng phê duyệt công nhận điều lệ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.