NCB lợi nhuận tăng 88% trong năm 2015

PV.

Năm 2015, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đạt 111 tỷ đồng lợi nhuận, tăng mạnh so với 2014. Tổng tài sản, tổng vốn huy động và tăng trưởng tín dụng đều tăng nhiều so với năm trước. Nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,13%.

Cụ thể, tính đến 31/12/2015, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 48.380 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động khách hàng và tăng trưởng tín dụng lần lượt đạt 34.377 tỷ đồng và 26.157 tỷ đồng.

111 tỷ đồng là mức lợi nhuận trước khi trích lập theo đề án tái cấu trúc. Cho vay doanh nghiệp và các hộ tiểu thương hiện đang chiếm 60% dư nợ tín dụng của NCB, 20% dành cho khách hàng cá nhân và 20% còn lại là dành cho các đối tượng khác.

Trong năm 2015, nhiều chi nhánh của NCB đã vươn lên nhóm dẫn đầu (Top 5) Ngân hàng TMCP hiệu quả tại địa phương. Đầu năm 2015, NCB đã được Ngân hàng Nhà nước tặng bằng khen đã có thành tích góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành ngân hàng. NCB hiện nay có 90 điểm giao dịch và nhiều Trung tâm kinh doanh trên toàn quốc với hơn 2.100 cán bộ nhân viên.

Thời gian 2 năm vừa qua, NCB tập trung tái cấu trúc, phần lớn lợi nhuận được sử dụng để trích lập dự phòng và xử lý các tồn đọng cũ. Tuy nhiên hoạt động ngân hàng cốt lõi của NCB đã và đang phát triển mạnh mẽ, khả năng sinh lời rất khả quan, đem lại nguồn lợi nhuận ổn định cho ngân hàng.

Ông Đào Trọng Khanh, Tổng Giám đốc NCB cho biết: “Với nền tảng hiện nay, NCB hoàn toàn có thể tăng trưởng lợi nhuận từ 50-70% trong 1-2 năm tới. NCB đang bước vào giai đoạn mới – đột phá, bứt phá để khác biệt, để xây dựng thế mạnh riêng trên thị trường tài chính ngân hàng”.

Năm 2016, NCB tập trung tạo nền tảng xây dựng ngân hàng hiện đại, phát triển bền vững. NCB kiên trì đi theo định hướng chiến lược trở thành nhà tư vấn tài chính, song hành cùng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, cung cấp các sản phẩm may đo dành riêng cho khách hàng.