Ngân hàng dẫn đầu phát hành trái phiếu tháng 5

Theo Hồng Nhung/baokiemtoannhanuoc.vn

Trong tháng 5, nhóm ngân hàng dẫn đầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành đạt 18.485 tỷ đồng, nhóm doanh nghiệp bất động sản đứng vị trị thứ hai với tổng giá trị phát hành đạt 4.950 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Báo cáo Thị trường trái phiếu tháng 5/2021 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam mới công bố cho thấy, trong tháng, có 46 đợt phát hành TPDN riêng lẻ trong nước với tổng giá trị phát hành đạt 28.410 tỷ đồng, 1 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng trong nước với tổng giá trị 500 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Glexhomes và 1 đợt phát hành trái phiếu xanh trên thị trường quốc tế của Công ty Cổ phần Bất động sản BIM với giá trị phát hành 200 triệu USD.

Trong nhóm trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong nước, nhóm ngân hàng dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 18.485 tỷ đồng, nhóm doanh nghiệp bất động sản đứng vị trị thứ hai với tổng giá trị phát hành đạt 4.950 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong 2 tháng đầu quý, các ngân hàng thương mại đã phát hành tổng cộng 33.674 tỷ đồng, trong đó, 5.574 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2, còn lại phần lớn trái phiếu tổ chức tín dụng phát hành có kỳ hạn 2-3 năm, lãi suất thấp từ 3,7 - 4,2%/năm.

Đáng chú ý, trong 28.400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 5, có 76% trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm (chủ yếu của các ngân hàng, công ty chứng khoán).

Trong các trái phiếu lĩnh vực bất động sản, xây dựng, 26% trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo hoặc bảo đảm bằng cổ phần, cổ phiếu. Lãi suất phát hành trái phiếu bất động sản chủ yếu dao động trong khoảng 9,5 - 11%/năm.