Ngân hàng Nhà nước đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hộ nghèo

Theo (Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu trong năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp khác.

Ngân hàng Chính sách xã hội cần tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho hộ nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội cần tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho hộ nghèo

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ trì buổi giao ban trực tuyến đầu xuân tại ngân hàng này.

Tại buổi giao ban, thay mặt ban điều hành, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng đã báo cáo kết quả hoạt động của ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng làm việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng làm việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hiện Ngân hàng Chính sách xã hội đã có mạng lưới hoạt động trải rộng toàn quốc và tổ chức giao dịch trực tiếp tại gần 11.000 điểm giao dịch xã, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách năm 2019 đạt 216.361 tỷ đồng, tăng 17.585 tỷ đồng so với năm 2018. Đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 15.443 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,1% tổng nguồn vốn, tăng 3.634 tỷ đồng so với năm 2018, hoàn thành 162% kế hoạch giao năm 2019.

Tổng doanh số cho vay đạt 70.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.900 đồng so với năm 2018, với gần 2,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 206.805 tỷ đồng, tăng 19.012 tỷ đồng (+10,1%) so với cuối năm 2018, trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 179.926 tỷ đồng, tăng 14.784 tỷ đồng (+9%) so với cuối năm 2018.

Thống đốc Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Ngân hàng Chính sách xã hội trong năm 2019 khi đã đóng góp tích cực vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Thống đốc yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 phù hợp với chiến lược phát triển ngành ngân hàng và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. Trong năm 2020, tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ.

Thống đốc cũng đề nghị Ngân hàng Chính sách cần chủ động, tích cực huy động mọi nguồn vốn, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững, gắn tín dụng chính sách với xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.