Ngành Hải quan, 7 tháng đầu năm số thu đạt 55,7% chỉ tiêu

Theo mof.gov.vn

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, dự toán thu NSNN năm 2015 Quốc hội giao cho Tổng cục Hải quan là 260.000 tỷ đồng. Trong đó: Thuế XNK+TTĐB+BVMT đạt 83.400 tỷ đồng; Thuế GTGT đạt 176.600 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Bộ Tài chính ngày 26/6/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã giao ngành Hải quan phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2015 là 265.000 tỷ đồng, bằng 102% dự toán, tăng 4,4% so với thực hiện năm 2014.

Thực hiện sự chỉ đạo, trong tháng 7/2015 ngành Hải quan đã tích cực chủ động trong công tác thu NSNN. Theo đó, số thu trong tháng 7 (từ ngày 01/7 đến ngày 22/7) ước đạt 14.726 tỷ đồng. Lũy kế số thu NSNN từ ngày 01/01/2015 đến ngày 22/7/2015 đạt 140.384 tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm 2015, bằng 53% so với chỉ tiêu phấn đấu 265.000 tỷ đồng. Ước thu tháng 7/2015 đạt 22.000 tỷ đồng, tăng 1,53% so với tháng 6/2015.

Ước thu 7 tháng đầu năm 2015 đạt 147.700 tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán thu NSNN, bằng 55,7% chỉ tiêu phấn đấu 265.000 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: Thuế XK: 4.075 tỷ đồng; Thuế NK: 41.500 tỷ đồng; Thuế TTĐB: 9.750 tỷ đồng; Thuế GTGT: 91.915 tỷ đồng; BVMT: 245 tỷ đồng; Thu khác: 215 tỷ đồng.

Nguyên nhân tăng, giảm số thu trong tháng 7/2015 là do: kim ngạch NK của một số mặt hàng chính có xu hướng tăng so với tháng trước như: xăng dầu các loại (tăng 7,1%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 5,7%); máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (tăng 1,9%); điện thoại các loại và linh kiện (tăng 4,5%); linh kiện và phụ tùng ô tô (tăng 1,9%), xe máy, linh kiện và phụ tùng (tăng 13,7%)...

Trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch NK của một số mặt hàng chính tăng so với cùng kỳ năm 2014 như: Ô tô nguyên chiếc (tăng 154,4%); Linh kiện, phụ tùng ô tô (tăng 48,4%); sắt thép các loại (tăng 14%); Máy móc thiết bị (tăng 35,1%); sản phẩm từ sắt thép (tăng 45,6%), phân bón các loại (tăng 15,3%); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 34,5%).