Ngành Hải quan đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy

Trần Vương Quyền

Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023, ngành Hải quan sẽ đẩy mạnh tuyên truyền gắn với tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy.

Hơn 20kg ma tuý nguỵ trang trong bỏ lon bia bị lực lượng chức năng phát hiện.
Hơn 20kg ma tuý nguỵ trang trong bỏ lon bia bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 (từ ngày 1 đến ngày 30/6/2023) với chủ đề “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy”.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ; Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Bộ Tài chính; Tổng cục Hải quan về công tác phòng, chống ma túy; tạo nên một chiến dịch truyền thông, truyền tải thông điệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức Hải quan cũng như các đối tác, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trong phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy.

Đồng thời, tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong địa bàn hoạt động của hải quan nhằm phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ sớm. Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chủ trì, phối hợp giữa cơ quan Hải quan với lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng công an trong phòng, chống tội phạm ma túy.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Văn phòng Tổng cục; các cục hải quan địa phương; các chi cục thuộc cục triển khai treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023 tại trụ sở làm việc, trụ sở làm thủ tục hải quan.

Cổng thông tin điện tử Hải quan (Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan), Website các cục hải quan địa phương chủ động tăng cường về số lượng tin, bài, phóng sự… về phòng chống ma túy của lực lượng Hải quan. Cùng với đó, phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, ban ngành có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, mít tinh, phát động phong trào phòng chống ma túy theo điều kiện và tình hình thực tế; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống ma túy.

Lực lượng kiểm soát hải quan, lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy và các chi cục hải quan cửa khẩu trong toàn Ngành tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại địa điểm làm thủ tục hải quan để chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vụ việc mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Đặc biệt, tập trung phối hợp xây dựng phương án đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tại địa bàn “nóng” hiện nay là tuyến hàng không, chuyển phát nhanh và một số địa bàn, cửa khẩu trọng điểm. Thường xuyên tổ chức giao ban, tổng kết, trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh các chuyên án chung, đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị các đơn vị tăng cường cập nhật, thu thập, phân tích, đánh giá thông tin về hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần... Qua đó, xác định và có kế hoạch đánh giá, quản lý hiệu quả đối với các doanh nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất trọng điểm trong địa bàn hoạt động hải quan; kịp thời nắm bắt và dự báo xu hướng, nguy cơ vi phạm; kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy trong nội địa...