Ngành Hải quan tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong thực thi pháp luật

Theo Tuấn Dũng/customs.gov.vn

Năm 2017, Tổng cục Hải quan đặt ra mục tiêu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tốt đa cho hoạt động xuất nhập khẩu và đảm bảo giám sát, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác hải quan. Để thực hiện mục tiêu đó, cơ quan hải quan các cấp đã tích cực triển khai các hoạt động công tác trọng tâm trong đó có hoạt động hỗ trợ thực thi pháp luật đến với cộng đồng doanh nghiệp.

Năm 2017, Tổng cục Hải quan đặt ra mục tiêu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tốt đa cho doanh nghiệp. Nguồn: internet
Năm 2017, Tổng cục Hải quan đặt ra mục tiêu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tốt đa cho doanh nghiệp. Nguồn: internet
Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật năm 2017
Để triển khai hoạt động trên, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền trên báo, đài theo Quyết định số 4585/QĐ-TCHQ ngày 30/12/2016. Theo đó, Văn phòng Tổng cục làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan triển khai tuyên truyền về pháp luật hải quan, các mặt công tác trọng tâm năm 2017, các kết quả hoạt động nổi bật của Ngành.

Về cơ bản, công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Nội dung và hình thức tuyên truyền không ngừng đổi mới, phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Kế hoạch tuyên truyền xây dựng phù hợp với thực tế từng đơn vị, công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông kịp thời chặt chẽ theo đúng kế hoạch, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về chính sách pháp luật hải quan. Qua đó, giúp cộng đồng doanh nghiệp hiểu và phối hợp tích cực giúp ngành Hải quan hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức hải quan thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm 2017, ngành Hải quan đã chủ động/phối hợp thực hiện 16.353 tin, bài; phối hợp thực hiện 574 phóng sự truyền hình; biên tập, in ấn, phát hành 14.617 tờ rơi, tờ gấp về pháp luật hải quan.

Thống kê cho thấy phần lớn tin, bài viết về ngành Hải quan được các loại hình báo chí đăng tải, phản ánh, trong đó cơ quan Hải quan đã phối hợp, chủ động cung cấp thông tin. Các đơn vị đi đầu trong thực hiện hoạt động trên là: Báo Hải quan, Văn phòng Tổng cục, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; các Cục Hải quan: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Quảng Trị, TP. Hà Nội, Hải Phòng…

Một số đơn vị có nhiều cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả như:

- Phát tờ rơi cho hành khách xuất nhập cảnh, cư dân biên giới về Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (tại Lào Cai); tờ rơi hướng dẫn thủ tục cho các tàu thuyền khi cập cảng, giới thiệu về đơn vị và các chính sách lớn về thuế, hải quan bằng nhiều thứ tiếng (tại Đồng Nai);

- Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh, truyền hình xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật thường kỳ cho doanh nghiệp và người dân điển hình như: Chương trình “Dân hỏi, Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời” trên Đài phát thanh và truyền hình Đắk Lắk; hội thảo “Bình Dương - tiềm năng, lợi thế phát triển logistics và vai trò của hải quan” do Cục Hải quan Bình Dương phối hợp với tạp chí Việt Nam Logistics Review tổ chức; chuyên mục “Hải quan Đồng Nai đồng hành cùng doanh nghiệp” trên Báo Đồng Nai, Báo Bình Thuận (43 kỳ), chuyên mục cung cấp thông tin chính sách trên sóng FM đài phát thanh truyền hình Đồng Nai (129 kỳ).

Đổi mới hoạt động hợp tác với doanh nghiệp

Các đơn nghị Vụ, Cục thường xuyên quan tâm đến hoạt động đối thoại doanh nghiệp nhằm trả lời các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp. Căn cứ phiếu đăng ký đối thoại của người khai hải quan, người nộp thuế, cơ quan Hải quan tổ chức đối thoại thường xuyên.

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan các cấp đã chú trọng công tác đối thoại định kỳ với người khai hải quan, người nộp thuế trên cơ sở tổng hợp tình hình chung. Trong năm 2017, toàn Ngành đã tổ chức 89 cuộc đối thoại định kỳ với người khai hải quan, người nộp thuế.

Một số hội nghị đối thoại điển hình như: Trong tháng 9/2017 cơ quan Tổng cục Hải quan phối hợp với Tổng cục Thuế tham mưu, giúp cho Bộ Tài chính tổ chức 02 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc (miền Nam, miền Bắc); cuối tháng 11/2017 tổ chức 02 hội nghị đối thoại cấp toàn quốc với doanh nghiệp trong nước (miền Nam và phía Bắc).

Cục Hải quan TP. Hà Nội tổ chức 26 hội nghị đối thoại với sự tham gia của gần 600 doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương tổ chức được 13 hội nghị đối thoại.  Cục Hải quan Đồng Nai thường xuyên cử Lãnh đạo đơn vị tham gia đối thoại, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp và đã tổ chức 03 hội nghị định kỳ với Hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Tại Cục Hải quan Bình Dương, ngoài các hoạt động đối thoại thường xuyên theo từng Hiệp hội doanh nghiệp, năm nay đã đổi mới sang loại hình kết hợp giữa đối thoại và tập huấn thủ tục hải quan cho lãnh đạo các doanh nghiệp FDI (bước đầu đã thực hiện với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản). Cục Hải quan Quảng Ninh thì đối thoại theo nhóm, theo loại hình kinh doanh.

Trong thời gian tới, ngành Hải quan xác định tiếp tục đổi mới hoạt động hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp nhằm đưa hoạt động đối tác đến với đông đảo cộng đồng doanh nghiệp. Một số giải pháp sẽ được triển khai như: Tăng cường công tác truyền thông về hoạt động đối tác, kết quả thực hiện, những lợi ích đem lại cho cộng đồng doanh nghiệp; tổ chức tốt hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ở cả ba cấp Tổng cục, cục, chi cục; thiết lập chuyên mục đối tác hải quan - doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử hải quan các cấp, tại Báo Hải quan cũng như cơ chế tổng hợp, mở ra diễn đàn tham vấn hải quan - doanh nghiệp, cung cấp tiện ích cho doanh nghiệp đối tác...

(*) Tiêu đề do Tạp chí điện tử Tài chính đặt.