Ngành Tài chính hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2012

PV.

(Tài chính) Trong tháng 11/2012, Bộ Tài chính đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm theo các Nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Lãnh đạo Bộ Tài chính. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ hiệu quả

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN):  thực hiện tháng 11 ước 59.245 tỷ đồng; luỹ kế thu 11 tháng đạt 628.645 tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Bên cạnh đó, tính đến hết tháng 11/2012, đã thực hiện phát hành được gần 130.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bằng 185% số thực hiện năm 2011 và 81,2% nhiệm vụ huy động vốn trong nước năm 2012.

Trong tháng 11, chính sách tài khóa tiếp tục được điều hành theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, linh hoạt, phấn đấu hoàn thành dự toán NSNN năm 2012, giữ bội chi NSNN năm 2012 ở mức Quốc hội quyết định là 4,8% GDP, bảo đảm mức dư nợ công, dư nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn.

Về thu NSNN

Căn cứ tình hình thực tế, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát để nghiên cứu ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành một số văn bản hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh chính sách về thuế, phí, chế độ thu phù hợp với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là thực hiện một số ưu đãi bổ sung về chính sách thuế đối với một số loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực sản xuất-kinh doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngành Thuế và Hải quan đã làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và đẩy mạnh các hoạt động chống chuyển giá, chống buôn lậu và gian lận thương mại; tổ chức đánh giá thực trạng công tác hoàn thuế và kiểm tra thực tế tình hình thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng tại một số địa phương trọng điểm; thanh tra chuyên đề về thu, quản lý và sử dụng phí và lệ phí...., qua đó đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều trường hợp vi phạm, gian lận, trốn lậu thuế.

Về chi NSNN

Bộ Tài chính đã tổ chức điều hành NSNN chủ động, tích cực, đáp ứng đầy đủ, kịp thời kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chi về đảm bảo quốc phòng, an ninh, các sự nghiệp giáo dục-đào tạo, y tế, văn hoá, đảm bảo xã hội; thực hiện tăng lương tối thiểu chung và tăng phụ cấp công vụ theo đúng quy định từ ngày 01/5/2012. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và quyết toán vốn NSNN; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình, dự án sử dụng vốn NSNN và có nguồn gốc NSNN. Từ đầu năm 2012 đến nay, cơ quan Kho bạc Nhà nước đã kiểm tra, phát hiện trên 51.800 khoản chi của 23.600 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục chế độ quy định; xử lý tạm dừng chưa thanh toán trên 736 tỷ đồng.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý giá

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2012 tăng 0,47% so với tháng 10/2012, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2012 đã giảm mạnh so với tháng 9/2012 (tăng 2,2%) và tháng 10/2012 (tăng 0,85%). Nếu so với một số năm gần đây thì chỉ số giá tháng 11/2012 tuy có mức tăng cao hơn cùng kỳ năm 2011 (tăng 0,39%) nhưng vẫn thấp hơn mức tăng tháng 11 năm 2010 (tăng 1,86%) và năm 2009 (tăng 0,55%).

Công tác quản lý, điều hành giá đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý giá cả, ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát. Cụ thể là như: Chỉ thị 04/CT-BTC về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013; Văn bản số 15448 /BTC-QLG  ngày 6/11/2012 và số 15647/BTC-QLG ngày 11/11/2012 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu và quỹ bình ổn giá xăng dầu...

Khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu

Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát, nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các chính sách thu để khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu phù hợp với cam kết hội nhập, khuyến khích sử dụng hàng sản xuất trong nước thay thế hàng nhập khẩu. Tiếp theo việc trình Chính phủ ban hành Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, Bộ Tài chính đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Luật Hải quan (sửa đổi) và một số văn bản liên tịch hướng dẫn triển khai cơ chế một cửa quốc gia trong giai đoạn thí điểm.

Bám sát tình hình thực tế, đã thực hiện điều chỉnh kịp thời thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng quan trọng (xăng, dầu, than, vật liệu xây dựng, thép) nhằm bình ổn giá trong nước và khuyến khích sản xuất- kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp về tài chính – ngân sách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh, hỗ trợ thị trường thông qua việc gia hạn thêm 3 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng 6/2012 đã được gia hạn theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ.

Theo số liệu báo cáo, đến tháng 11/2012, đã xử lý miễn, giảm, gia hạn tiền thuế theo các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ nêu trên cho khoảng 457.500 lượt doanh nghiệp và hộ sản xuất, hộ gia đình và cá nhân, với số tiền khoảng 19.025 tỷ đồng.

Tái cơ cấu nền kinh tế đã có những bước tiến mới

Tính đến tháng 11/2012, kết quả thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã đạt được những kết quả: Đối với các doanh nghiệp trung ương đã có 52 Tập đoàn, Tổng công ty xây dựng đề án tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó 23 đơn vị đã được phê duyệt; Đối với các doanh nghiệp địa phương có 23 đơn vị xây dựng đề án tái cấu trúc, trong đó có 21 đơn vị đã được phê duyệt; Về tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm 5-10% chi phí quản lý... trong năm 2012 đã có 83 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đăng ký thực hiện tiết giảm chi phí với tổng số tiết giảm là 12.486,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 101/2012/TT-BTC quy định một số vấn đề tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, hướng dẫn giải quyết bồi thường bảo hiểm đối với các tổn thất về cây lúa, vật nuôi, thủy sản do dịch bệnh gây ra.

Bảo đảm các chính sách an sinh xã hội

Theo báo cáo, Bộ Tài chính đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi an sinh xã hội đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2012 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Tổng số kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2012 ước khoảng 323.920 tỷ đồng, bằng 35,8% tổng chi NSNN, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2011.

Bên cạnh đó, đã xuất cấp 41.376 tấn gạo dự trữ quốc gia trị giá khoảng 413 tỷ đồng để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo.