Ngành Tài chính hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

N. Ánh

Ngày 4/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 1136/KHTC-QT gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Hiện nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế phòng, chống dịch, tại địa phương, Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng cụ thể.

Trong đó, tăng cường, phổ biến về ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trong toàn đơn vị, hệ thống và đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, trong đó tập trung vào các vấn đề về cải thiện chất lượng môi trường khu vực cơ quan hỗ trợ một cách tích cực và hiệu quả cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh. 

Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ chỉ đạo tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong toàn đơn vị về việc bảo vệ, giữ gìn, môi trường phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử sụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021; tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

Các đơn vị tổ chức các hoạt động như: ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải; khơi thông, nạo vét cống rãnh xung quanh khuôn viên trụ sở cơ quan... nhằm xử lý dứt điểm các vấn đề môi trường bức xúc, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của đơn vị để đảm bảo môi trường làm việc, học tập, nghiên cứu khoa học trong sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên. 

Tùy điều kiện cụ thể, các đơn vị, hệ thống trực tiếp tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào hoặc tham gia các hoạt động do địa phương phát động, để góp phần giải quyết các vấn đề về môi trường tại cơ quan và địa phương nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh, đảm bảo phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh của địa phương. 

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị báo chí, cổng thông tin điện tử của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và các hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 của đơn vị và các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính. 

Công văn số 1136/KHTC-QT được ban hành nhằm thực hiện Công văn số 5727/BTNMT-TTTNMT ngày 17/9/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi cá nhân, cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.