Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng:

Ngành Tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao

Hoa Sơn

Triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, tuy nhiên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tin tưởng, với sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và với quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ngành Tài chính nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021 tổ chức ngày 8/1/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu của nhiệm kỳ 2021-2025, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, cũng là năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo các kết luận, nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, dự báo tình hình thế giới và trong nước trong năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn... tác động không thuận lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021. Bối cảnh đó đòi hỏi phải có sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn ngành Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN đề ra.

Thể hiện quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Tài chính trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ, bám sát chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển” và 8 trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2021 của Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết 01 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021. Bộ Tài chính cũng ban hành Quyết định 01 kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, chỉ ra 11 nhóm việc với 61 nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, ban hành Quyết định 02 ngày 4/1/2021 kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ với 78 sản phẩm đầu ra.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ và ý kiến đóng góp của đại biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thay mặt ngành Tài chính hứa với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan; quán triệt, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng bằng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Với quyết tâm chính trị, tiếp tục kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, phát huy tối đa những kết quả đạt được của năm 2020, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị toàn ngành Tài chính tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Đồng thời, triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu; phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tài chính - NSNN được giao.

“Nhiệm vụ năm 2021 và 5 năm 2021-2025 đặt ra cho ngành Tài chính là ngày càng lớn và nặng nề. Tuy nhiên, để đáp lại sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là của đồng chí Thủ tướng Chính phủ; sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ của các Bộ, ngành Trung ương, và các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước; ngành Tài chính xin hứa với Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa truyền thống đoàn kết, nhất trí, cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cam kết.