Ngành Tài chính tích cực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường

H. Quang

(Tài chính) Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2013, Bộ Tài chính đã chủ động và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về tài chính – NSNN để các quyết sách quan trọng đó nhanh chóng phát huy tác dụng trong đời sống. Bộ Tài chính cũng là Bộ đầu tiên ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP bằng Quyết định số 128/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ ký ngày 17/01/2013.

Với Quyết định số 128/QĐ-BTC của Bộ trưởng Vương Đình Huệ ký ngày 17/01/2013, Bộ Tài chính đã chủ động và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về tài chính - NSNN, qua đó hỗ trợ DN vượt qua khó khăn. Nguồn: Internet
Với Quyết định số 128/QĐ-BTC của Bộ trưởng Vương Đình Huệ ký ngày 17/01/2013, Bộ Tài chính đã chủ động và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về tài chính - NSNN, qua đó hỗ trợ DN vượt qua khó khăn. Nguồn: Internet
Việc làm này thể hiện sự chủ động và linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2013, đồng thời cũng là minh chứng cụ thể cho sự quyết tâm và nỗ lực cao nhất của ngành Tài chính nhằm tích cực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ DN và thị trường.

Đến nay, bước đầu triển khai thực hiện các quyết sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đạt những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

Bộ Tài chính là Bộ đầu tiên ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP bằng Quyết định số 128/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ ký ngày 17/01/2013.
Một trong những kết quả quan trọng nổi bật là ngành Tài chính đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ về tài chính - NSNN tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ DN.

Ngành Tài chính đã thực hiện miễn, giảm gia hạn một số khoản thu ngân sách để giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho DN hạ giá thành và tiêu thụ sản phẩm, cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan.

Con số thống kê cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2013, Bộ Tài chính đã tập trung triển khai một khối lượng lớn công việc về ban hành chính sách, theo đó, trong Quý I/2013 Bộ Tài chính đã xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 35 đề án, trong đó có một số đề án lớn như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng; Nghị quyết của Quốc hội ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN...

Bên cạnh đó, trong Quý I/2013, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã ký ban hành 34 Thông tư, 620 Quyết định và 3.880 công văn gửi các bộ, ngành địa phương và các đơn vị, cá nhân.

Nhiều cơ chế, chính sách đã được cộng đồng DN hào hứng đón nhận như: Ban hành Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 về việc hướng dẫn thực hiện gia hạn, giảm một số khoản thu NSNN theo Nghị quyết số 02/NQ-CP; Trình Chính phủ ban hành Nghị định  số 23/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, trong đó có nội dung điều chỉnh giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ...

Một công việc quan trọng được Bộ Tài chính triển khai mạnh mẽ là rà soát, bổ sung để sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính - NSNN, nhất là thủ tục hành chính về quản lý thuế nội địa và thu hải quan, tăng cường công tác khai thuế điện tử qua mạng, đẩy mạnh triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng. Tính đến ngày 20/03/2013, công tác kê khai thuế điện tử đã được triển khai tại 50 Cục thuế địa phương (đã có 219.848 DN thực hiện gửi tờ khai điện tử; trong đó tập trung tại các địa bàn lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu...).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp thuế, hoàn thuế; tăng cường kiểm tra, rà soát đối tượng DN đăng ký kinh doanh, phát hiện kịp thời những trường hợp không đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý; tổ chức thu đầy đủ, kịp thời vào NSNN đối với các khoản thuế và thu ngân sách năm 2012 được gia hạn sang năm 2013.

Cùng với việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường, ngành Tài chính đã rất quan tâm chú trọng  việc đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Theo đó, Bộ Tài chính đã đảm bảo thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2013 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Đồng thời, Bộ Tài chính đã thực hiện xuất cấp trên 30 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ và giáp hạt đầu năm 2013.

Ghi nhận từ các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính cho thấy một tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm trong việc triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch của Ngành. Thủ trưởng các  đơn vị thuộc Bộ Tài chính cho biết: Đơn vị chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP cũng như những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động của ngành Tài chính để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đạt kết quả cao nhất; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản… để xây dựng Chương trình công tác tháng, quý và năm 2013 của đơn vị mình...

Ngoài các nhiệm vụ tại Kế hoạch nói trên, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những nhiệm vụ mới và những công việc cần phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động báo cáo Bộ, đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện./.


Trong điều kiện NSNN khó khăn, Bộ Tài chính vẫn đảm bảo thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2013 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Đồng thời, Bộ Tài chính đã thực hiện xuất cấp trên 30 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để thực hiện cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ và giáp hạt đầu năm 2013.