Ngành Tài chính tiếp tục giữ vị trí cao về chỉ số cải cách hành chính

PV.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại Hội nghị công bố kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2016 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 14/7.

Ngành Tài chính tiếp tục giữ vị trí cao về chỉ số cải cách hành chính - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngành Tài chính với nhiều dấu ấn trong cải cách hành chính
Tại Hội nghị công bố kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2016, ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính đã đánh giá khái quát những kết quả đạt được của ngành Tài chính trong công tác cải cách hành chính. Cụ thể là, trong 3 năm 2014, 2015, 2016 Bộ Tài chính liên tiếp xếp vị trí thứ 2/19 về CCHC trong nhóm các Bộ và cơ quan ngang Bộ. Theo đó, qua đánh giá hằng năm của Chính phủ cho thấy, kết quả xếp hạng CCHC của Bộ Tài chính được cải thiện nhanh qua các năm (năm 2012 xếp thứ 8/19; năm 2013 xếp thứ 4/19; năm 2014, 2015 và 2016 xếp thứ 2/19).

Ông Ngô Hữu Lợi cho biết, điểm số giữa các đơn vị trong nhóm đứng đầu của các khối tương đối đồng đều, chênh lệch không nhiều (chỉ từ 0,1 đến 0,5 điểm), phần lớn các đơn vị đều đạt trên 90% điểm so với điểm tối đa, điều này cho thấy kết quả CCHC của các đơn vị là khá cao và toàn diện, kết quả này cũng thể hiện sự quan tâm của đơn vị trong việc chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ CCHC với các chương trình, kế hoạch cụ thể và đạt kết quả thiết thực.

Ông Ngô Hữu Lợi nhấn mạnh: Những kết quả trên đã minh chứng cho sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự nỗ lực thực hiện các giải pháp CCHC của ngành Tài chính, sự vào cuộc đồng bộ của tất cả các đơn vị trong ngành.
Ngành Tài chính tiếp tục giữ vị trí cao về chỉ số cải cách hành chính - Ảnh 2

Ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

CCHC thực sự là nhiệm vụ thường xuyên và có sức lan tỏa trong toàn ngành Tài chính
Trong nhiều năm qua, Bộ Tài chính luôn là một trong những bộ ngành tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính, để công tác này thực sự là nhiệm vụ thường xuyên và có sức lan tỏa trong toàn ngành Tài chính, Thứ trưởng nhấn mạnh những giải pháp trọng tâm sau:
Cụ thể, đối với lĩnh vực thuế, Thứ trưởng yêu cầu trong năm 2018 phải triển khai được việc kê khai hóa đơn điện tử và hoàn thuế điện tử trong phạm vi toàn quốc. Nếu nhiệm vụ này hoàn thành thì sẽ rút ngắn được thời gian làm thủ tục từ 2 -3 ngày và giảm được rất nhiều chi phí cho người nộp thuế.
Đối với ngành Hải quan, cần đẩy mạnh việc tham gia kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu với các bộ, ngành, từ đó có các kiến nghị hợp lý nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục.
Ngành Tài chính tiếp tục giữ vị trí cao về chỉ số cải cách hành chính - Ảnh 3

Toàn cảnh Hội nghị.

Đối với kho bạc Nhà nước cần tích cực triển khai cơ chế một cửa trong kiểm soát chi và ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch về thu – chi ngân sách.

Trong lĩnh vực quản lý nợ và đầu tư, cần tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành trong việc xây dựng pháp luật, thể chế, chính sách.

Về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, cần hoàn thiện các nghị định về hướng dẫn, sắp xếp cổ phần hóa tại các doanh nghiệp, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là quản lý tài chính các tập đoàn, tổng công ty.