Ngành Thuế Bình Dương: Nhiều biện pháp hoàn thành nhiệm vụ

PV.

(Tài chính) Năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, ngành Thuế Bình Dương thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó khăn nhiều hơn do đó ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thu ngân sách. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, ngành Thuế Bình Dương đang vững tin vào việc hoàn thành kế hoạch đặt ra trong năm 2013…

Trong bối cảnh, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp phải đối mặt với hàng loạt thách thức trước cầu nội địa giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất tín dụng tăng cao; doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, sản xuất khó khăn... cùng với đó sự tác động không nhỏ của chính sách gia hạn nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế của Chính phủ cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến số thu của toàn ngành đã tác động đến kết quả thu ngân sách của Tỉnh.

Tuy nhiên, nhận thức rõ được những khó khăn thách đặt ra, sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Bộ tài chính, Tổng cục thuế, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ có hiệu quả của các sở, ban ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp và người kinh doanh…

Đặc biệt, bằng sự quyết tâm cao nhất Cục Thuế Bình Dương đạt được một số kết quả thu ngân sách như: Thu ngân sách năm 2012 đạt 95,3% dự toán thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh và bằng 111,9% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối đạt 94,5% so dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao và bằng 110,9% so cùng kỳ, đạt 89,2% dự toán Tổng cục Thuế giao phấn đấu. Riêng Khối văn phòng Cục Thuế đã thu chiếm 93,8% tổng thu do ngành thuế quản lý.

Cục Thuế cũng đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế như: phổ biến, quán triệt các văn bản luật liên quan đến thuế, các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó đã hướng dẫn, giúp đỡ cho các doanh nghiệp thực hiện kê khai các loại thuế có liên quan đến gia hạn, miễn, giảm…; đồng thời hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và hỗ trợ kê khai thuế qua mạng.

Bên cạnh đó, công tác thu nợ thuế được ngành Thuế phối hợp chặt chẽ với các ban ngành trong tỉnh thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ tính đến ngày 31/12/2012 tổng số tiền nợ thuế đã thu được là 1.811 tỷ 036 triệu đồng. Ngoài ra, công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được quan tâm. Công tác cải cách, hiện đại hoá ngành thuế năm qua cũng đã được chú trọng, nhất là công tác tổ chức, đào tạo cán bộ; ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý thuế … và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2013.

Bước sang năm 2013, bối cảnh cảnh kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế của tỉnh tiếp tục có tăng trưởng đã góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Nỗ lực vượt khó của cộng đồng các doanh nghiệp cùng với ý thức chấp hành chính sách pháp luật thuế trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Sự cố gắng tập thể cán bộ công chức ngành thuế trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm. 

Trong 3  tháng đầu năm 2013, ngành Thuế Tỉnh đã đạt được một số kết quả khả quan. Cụ thể, đạt 5.013 tỷ 500 triệu đồng đạt 103,4% dự toán quý I/2013 Cục thuế phân bổ; đạt 25,1% dự toán thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh và bằng 130,3% so cùng kỳ. Tổng thu nếu loại trừ số thu khác không cân đối và nguồn thu từ xổ số kiến thiết là 4.843 tỷ 962 triệu đồng đạt 104,8% dự toán quý I/2013 Tổng cục Thuế giao, đạt 25,5% so dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 136,7% so cùng kỳ. Trong đó chủ yếu thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp, từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thuế thu nhập doanh nghiệp gia hạn của quý IV/2011 nộp trong quý I/2013.

Với kinh tế dự báo còn nhiều khó khăn, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực, yếu tố chi phí đầu vào tăng cao... Từ đó việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế quý II/2013 cần nhiều nổ lực trong công tác điều hành dự toán thu ngân sách để có thể đảm đương nhiệm vụ năm 2013.

Do đó, tại hội nghị đã đề ra 6 biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác thuế quý II/2013 tập trung các biện pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ cho người nộp thuế về các chính sách; Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, cưỡng chế nợ thuế; Thực hiện kiểm tra, thanh tra chống thất thu theo các chuyên đề, tổng hợp đánh giá, định dạng các thủ đoạn, hành vi trốn lậu thuế; Công tác kê khai kế toán thuế tổ chức tốt công tác chuyển mã số thuế, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu thuế của các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh  phân cấp cho các Chi cục Thuế quản lý; Công tác tổ chức cán bộ điều động bố trí cán bộ theo hướng tăng cường cán bộ có trình độ, năng lực cho các Chi cục Thuế; đồng thời Đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế./.