Ngành Thuế đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế

Hồng Nhung

(Tài chính) Trong năm 2014, để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, đồng thời đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong cộng đồng doanh nghiệp (DN), ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế.

Ngành Thuế sẽ tập trung triển khai công tác chống các hành vi vi phạm về hóa đơn. Nguồn: internet
Ngành Thuế sẽ tập trung triển khai công tác chống các hành vi vi phạm về hóa đơn. Nguồn: internet

Những kết quả đạt được trong công tác chống thất thu thuế

Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2013, ngành Thuế đã tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra những DN có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế, đặc biệt là DN FDI. Hiện nay, nhiều DN FDI liên tục khai báo lỗ nhưng vẫn thực hiện đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gây thất thoát không nhỏ cho nguồn ngân sách nhà nước.

Theo đó, trong năm vừa qua, toàn ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra được 64.119 DN, đạt 88,46% kế hoạch và bằng 107,9% so với năm 2012; kiến nghị truy thu, truy hoàn, phạt 13.657,08 tỷ đồng bằng 103,3% so với năm 2012; giảm khấu trừ 1.233,83 tỷ đồng, bằng 145,14% so với năm 2012; giảm lỗ 15.711,99 tỷ đồng bằng 105,55% so với năm 2012; đã đôn đốc nộp vào ngân sách 9.672,83 tỷ đồng, bằng 127,41% so với năm 2012.

Các giải pháp chống thất thu thuế

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2014 vẫn còn trong giai đoạn khó khăn, chưa có sự phục hồi rõ nét nên theo dự báo, tình hình vi phạm và tội phạm về thuế có khả năng gia tăng. Vì vậy, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý thu thuế, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra chống thất thu và gian lận thương mại.

Thanh kiểm tra những DN có dấu hiệu chuyển giá

Nhờ thực hiện nhiều chuyên đề thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá nên ngành Thuế đã tích lũy được những kinh nghiệm quý giá như nhận dạng các hình thức chuyển giá, phương thức, thủ đoạn, chuyển giá, các hành vi vi phạm về chuyển giá để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế; Cảnh báo đến DN có dấu hiệu hoạt động giao dịch liên kết; Tạo được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của các cấp các ngành, của dư luận xã hội thuận lợi cho công tác chống chuyển giá…

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế

Trong năm 2014, công tác quản lý thuế sẽ được đẩy mạnh nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi thủ đoạn gian lận và chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng;

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đạt được trong năm 2013 qua công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng DN đăng ký kinh doanh để phát hiện kịp thời các trường hợp thực tế có kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý. Giám sát và nắm bắt kịp thời số DN tạm dừng kinh doanh, số DN ngừng hoạt động (bỏ trốn, giải thể, phá sản), số DN đang hoạt động.

Song song với đó, ngành Thuế sẽ tập trung triển khai công tác chống các hành vi vi phạm về hóa đơn qua ứng ứng dụng đối chiếu bảng kê hóa đơn nhằm ngăn chặn, phát hiện xử lý kịp thời hành vi kinh doanh mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Đồng thời, ngành Thuế triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế của các tổ chức cá nhân; Tham mưu cho cấp chính quyền rà soát, thống kê chi tiết tình hình sử dụng đất; Phối hợp với các ngành để trao đổi thông tin quản lý và thu nộp thuế qua ngân hàng; Hoàn thành chương trình cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được triển khai theo đúng lộ trình...

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác chống thất thu thuế, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức sắp xếp, sớm bổ sung nguồn nhân lực tối đa cho công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đoàn, đội gắn với động viên.

Công tác thi đua, khen thưởng cán bộ Ngành sẽ được đẩy mạnh để toàn Ngành phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014, bên cạnh đó cũng tạo động lực cho các bộ công chức ngành Thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Tăng cường phổ biến pháp luật thuế

Với mục tiêu tạo điều kiện giúp người dân hiểu rõ hơn về chính sách thuế mới được ban hành, ngành Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức các buổi đối thoại về thuế nhằm giải đáp các vướng mắc của DN về các chính sách thuế, đồng thời, tổ chức những buổi tập huấn thuế nhằm giúp DN nắm bắt được một cách nhanh chóng và chính xác. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi của người dân khi thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời nâng cao công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn và Cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội và người nộp thuế để nâng cao sự hiểu biết và tính tuân thủ tự giác trong việc chấp hành các nghĩa vụ về thuế…

Có thể nói, với sự chỉ đạo quyết liệt và mạnh mẽ của Tổng cục Thuế cùng với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công chức ngành Thuế, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014 được Đảng và Nhà nước giao phó sẽ đạt được những kết quả khả quan.