Ngành Thuế Hải Phòng thu ngân sách đã vượt 'đích' dự toán pháp lệnh

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Ông Hà Văn Trường, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Hải Phòng cho biết, tính đến ngày 20/12, đơn vị này thu ngân sách đạt 19.140 tỷ đồng, bằng 106,7% dự toán Bộ Tài chính giao.

Cùng với UBND thành phố, Cục Thuế Hải Phòng luôn tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
Cùng với UBND thành phố, Cục Thuế Hải Phòng luôn tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Như vậy, tính đến nay, ngành Thuế Hải Phòng đã vượt "đích" nhiệm vụ thu ngân sách do Bộ Tài chính giao. Hiện tại, ngành Thuế Hải Phòng đang dốc sức, nỗ lực đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng tiền thuế…, phấn đấu đến 31/12, thu đạt 21.500 tỷ đồng, theo dự toán phấn đấu do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao.

Hoàn thành nhiều chỉ tiêu thu ngân sách

Đánh giá tình hình thu ngân sách trên địa bàn trong thời gian qua, ông Trường cho biết năm 2017, ngành Thuế Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong điều kiện có nhiều thuận lợi, kinh tế của thành phố có sự phát triển ổn định.

Cũng theo ông Trường, năm 2017, thành phố Hải Phòng tiếp tục thực hiện chủ đề năm là “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, vì vậy, ngành Thuế luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách. Bên cạnh đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các địa phương và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người nộp thuế, do vậy, thời gian qua ngành Thuế Hải Phòng đã đạt được những kết quả khá quan trọng.

Ông Trường cho biết, mặc dù đơn vị được UBND TP giao dự toán thu nội địa khá cao, tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp trong quá trình thực hiện, nhiều chỉ tiêu thu tăng. Cụ thể có 4 khu vực tăng cao điển hình là: Thu từ DN nhà nước trung ương; thu từ khu vực DN nhà nước địa phương; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực công thương nghiệp và ngoài quốc doanh đều tăng bình quân 31,1%.

"Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng bình quân những năm gần đây của thành phố chỉ đạt 13-15%, có thể nói, đây là trở ngại vô cùng lớn đối với ngành Thuế trong việc về đích nhiệm vụ thu ngân sách mà thành phố giao”, ông Trường nhấn mạnh.

Dốc sức thu hồi nợ thuế

Chia sẻ với phóng viên TBTCVN về giải pháp hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Trường cho biết, thời gian còn lại là khá ngắn trong khi dự toán phải hoàn thành của ngành Thuế Hải Phòng còn khá cao. Vì vậy, toàn ngành Thuế đang dốc sức, tập trung và huy động mọi nguồn lực nhằm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách được giao.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Thuế đang tập trung cao độ đó là công tác thu hồi nợ thuế. Tuy nhiên, công tác thu hồi nợ thuế trên địa bàn thành phố đang gặp không ít khó khăn, bởi còn tồn tại khá nhiều DN còn nợ đọng thuế từ các năm trước để lại nhưng chưa thể thu hồi.

Lý giải về số nợ khó thu hồi, ông Trường cho biết, do ảnh hưởng nặng nề của sự suy giảm kinh tế từ những năm 2014, trên địa bàn thành phố có rất nhiều DN làm ăn thua lỗ phải ngưng hoạt động, thậm chí đóng cửa, phá sản, kéo theo số tiền nợ thuế rất lớn. Nhiều DN lâm vào tình trạng hoạt động cầm chừng, cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh để nhằm mục tiêu tạo việc làm cho CBCNV nên chưa có nguồn lực để nộp số thuế nợ đọng.

"Bên cạnh đó, Hải Phòng là thành phố tập trung các DN đóng tàu lớn, các DN thuộc khối Vinashin, Vinaline nợ đọng thuế lớn, đang trong quá trình tái cơ cấu lại, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng chưa có nhiều khả năng để thanh toán số thuế nợ đọng từ các giai đoạn trước để lại... điều đó cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thuế của DN", ông Trường nói.

Cũng theo ông Trường, cùng với sự nỗ lực của ngành Thuế, thời gian qua Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tổ chức nhiều buổi gặp mặt, đối thoại với đại diện các DN, đại diện các chủ dự án, chủ đầu tư trên địa bàn còn nợ đọng tiền thuế. Thông qua các buổi gặp mặt, đối thoại, nhiều kiến nghị của DN đã được xem xét giải quyết. Qua đó những khó khăn được tháo gỡ, nhiều DN đã tự giác nộp số tiền còn nợ đọng vào ngân sách, nhiều DN cam kết từ nay đến hết năm sẽ nộp hết số tiền thuế còn nợ đọng vào ngân sách thành phố.