Ngành Thuế hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Việt Dũng

Tổng cục Thuế vừa có văn bản đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức lồng ghép các hoạt động của đơn vị với việc tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp phát động phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, khơi thông, nạo vét cống rãnh xung quanh khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị...
Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp phát động phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, khơi thông, nạo vét cống rãnh xung quanh khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị...

Năm 2022, tiếp nối chủ đề đã được Liên Hợp quốc phát động đó là “Cùng hành động để thay đổi thế giới" nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3736/TCT-TVQT ngày 11/10/2022 đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

Theo đó, Tổng cục Thuế kêu gọi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc, tùy tình hình thực tế, có những hoạt động hưởng ứng. Trong đó, tập trung tổ chức công tác tuyên truyền, truyền thông tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, tập trung vào các quy định mới.

Các cơ quan Thuế tăng cường, phổ biến về ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; Song song với đó, là các hoạt động nâng cao chất lượng môi trường tại cơ quan, đơn vị, hỗ trợ một cách tích cực và hiệu quả cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, khơi thông, nạo vét cống rãnh xung quanh khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị để đảm bảo môi trường làm việc trong sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Kkểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, điểm nóng về ô nhiễm môi trường; kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường không khí.

Các đơn vị truyền thông của Ngành tăng cường số lượng các bài đăng trên Cổng thông tin điện tử, tuyên truyền về ý nghĩa của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 và các hoạt động bảo vệ môi trường.

Qua chương trình, ngành Thuế phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993. Chương trình được tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm, và đã phát triển quy mô sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia của hàng trăm quốc gia, hàng triệu lượt người trên toàn cầu thông qua các hoạt động trọng tâm về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Năm 2022, chương trình được triển khai với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”. Các khẩu hiệu được đề ra như: Tất cả vì môi trường xanh sạch đẹp; Môi trường hôm nay - Cuộc sống ngày mai; Môi trường là cuộc sống - Cuộc sống là môi trường; Mỗi người đều có thể làm cho thế giới sạch hơn; Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của toàn xã hội; Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình; Chúng ta cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu.