Ngành Thuế sẽ rà soát xác định đúng các đối tượng được xử lý nợ thuế

Thùy Linh

Trong thời gian tới, để đảm bảo xử lý nợ theo đúng thời gian quy định của Nghị quyết số 94/2019/QH14, cơ quan quản lý thuế các cấp sẽ tiếp tục rà soát xác định đúng các đối tượng được xử lý nợ.

Ngành Thuế đã thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu ước đạt 36.868 tỷ đồng.
Ngành Thuế đã thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu ước đạt 36.868 tỷ đồng.

Ngày 26/22/2019, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Nghị quyết số 94/2019/QH14 được tổ chức thực hiện trong thời gian 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành (từ ngày 1/7/2020). Nghị quyết này quy định nguyên tắc xử lý nợ phải bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, bảo đảm điều kiện, hồ sơ, quy trình, thủ tục và chịu trách nhiệm của cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, lũy kế đến cuối tháng 4/2023, ngành Thuế đã thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội ước đạt 36.868 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, trong quá trình thực hiện cơ quan Thuế đã gặp không ít khó khăn. Cụ thể, việc xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 là xử lý đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2020. Thực tế có nhiều trường hợp nợ thuế đã lâu nên hồ sơ, tài liệu bị thất lạc. Do đó, cơ quan quản lý thuế mất nhiều thời gian để thu thập, tìm kiếm, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bên cạnh đó, việc xử lý nợ được thực hiện trong giai đoạn bùng phát của dịch bệnh COVID-19 (giai đoạn 2020-2022), giãn cách xã hội trên toàn quốc nên cơ quan quản lý thuế gặp khó khăn trong việc thu thập, xác minh thông tin và lập biên bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người nộp thuế đăng ký địa chỉ hoạt động kinh doanh về việc người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký. Vì vậy, thời gian xử lý nợ kéo dài.

Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian tới, để đảm bảo xử lý nợ theo đúng thời gian quy định của Nghị quyết số 94/2019/QH14, cơ quan quản lý thuế các cấp sẽ tiếp tục rà soát xác định đúng các đối tượng được xử lý nợ. Từ đó, thu thập, bổ sung, hoàn thiện và lập đầy đủ hồ sơ xử lý nợ theo hướng dẫn tại Thông tư số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan thuế cũng sẽ thực hiện đối chiếu, xác định chính xác số tiền thuế nợ được khoanh, số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa theo đúng quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Thông tư số 69/2020/TT-BTC. Đồng thời xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đảm bảo đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; hồ sơ, trình tự thủ tục chặt chẽ theo quy định.

Đặc biệt, ngành Thuế sẽ tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14, đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp cũng như các cơ quan chức năng trên địa bàn trong việc lập hồ sơ, xác nhận hồ sơ, xử lý nợ, đảm bảo hoàn thành xử lý nợ trong 3 năm theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 94/2019/QH14.