Ngành Hải quan xác định đúng đối tượng được xử lý nợ thuế

Hà Anh

Nhằm tăng cường hiệu quả xử lý nợ thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tập trung xác định đúng đối tượng được xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Quý I/2023, ngành Hải quan đã thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 66,3 tỷ đồng.
Quý I/2023, ngành Hải quan đã thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 66,3 tỷ đồng.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, đến ngày 28/2/2023, số nợ thuế của toàn ngành Hải quan là 5.480,27 tỷ đồng, giảm 235,78 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022 (tương đương với mức giảm 4,12%).

Thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14, ngay từ đầu năm 2023, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục hải quan tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện một số giải pháp liên quan đến khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp. Nhờ đó, quý I/2023, ngành Hải quan đã thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 66,3 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tập trung xác định đúng đối tượng được xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14; thu thập, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ theo quy định tại Thông tư số 69/2020/TT-BTC; đối chiếu, xác định chính xác số tiền thuế nợ được khoanh, số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa theo quy định tại Nghị quyết 94/2019/QH14 và Thông tư số 69/2020/TT-BTC.

Các đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng xác minh tình trạng hoạt động của công ty mẹ khi thực hiện xử lý nợ đối với chi nhánh, đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14, Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế 2019.

Bên cạnh các nội dung trên, Tổng cục Hải quan đề nghị, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tích cực phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh..., đảm bảo hoàn thành việc xử lý nợ thuế trong thời hạn hiệu lực của Nghị quyết số 94/2019/QH14 (kết thúc ngày 30/6/2023)...