Ngành Thuế thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2017 đạt 41,1% dự toán

PV.

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 5/2017 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 66.965 tỷ đồng, bằng 6,9% dự toán, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 398.400 tỷ đồng, bằng 41,1% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm do cơ quan thuế quản lý ước đạt 398.400 tỷ đồng, bằng 41,1% dự toán. Nguồn: Internet
Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm do cơ quan thuế quản lý ước đạt 398.400 tỷ đồng, bằng 41,1% dự toán. Nguồn: Internet

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 18.900 tỷ đồng, bằng 49,3% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ; Thu nội địa ước đạt 379.500 tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Xét theo cơ cấu nguồn thu, ngành Thuế ghi nhận 8/17 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán cả năm ( đạt trên 43%) gồm: Thuế thu nhập cá nhân 48%; Tiền sử dụng đất 66%; Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 79%; Tiền bán nhà 125,2%; Thu từ phí, lệ phí 51,3%; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 55,4%; Thu từ xổ số đạt 61,5%.

So với cùng kỳ năm trước, có 11/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng khá là: Thu từ khu vực  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,1%; Thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 24,5%; Thu tiền cho thuê đất tăng 12,5%; Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại tăng 39,4%; Thu phí, lệ phí gấp 2,62 lần... 

Với kết quả thu ngân sách nhà nước đạt được trong 5 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Thuế đánh giá, nếu không kể các khoản thu liên quan đến đất đai, phí, lệ phí thì kết quả thu nội địa 5 tháng đầu năm nay đạt thấp cả về tiến độ thu và tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ các năm gần đây (5 tháng đầu năm 2016 đạt 41,6% số thu cả năm, tăng 12% so với cùng kỳ; năm 2015 đạt 41,3%, tăng 12,6%; năm 2014 đạt 44%, tăng 11,9%).

Riêng thu ngân sách Trung ương dù lũy kế 5 tháng đầu năm 2017 đạt 173.570 tỷ đồng, bằng 35,7% so với dự toán, tăng 23,9% so với cùng kỳ, nhưng đây vẫn là năm có tiến độ thu ngân sách Trung ương chậm nhất trong 3 năm gần đây (năm 2016 đạt 35,9%, năm 2015 đạt 39,1%, năm 2014 đạt 43,6%), chậm hơn tiến độ tổng thu do cơ quan thuế quản lý (đạt 41,1% dự toán) và chậm hơn tiến độ thu ngân sách địa phương (ước đạt 224.830 tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán).

Để đảm bảo thực hiện tốt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao, Tổng cục Thuế đã chủ động xây dựng các kịch bản thu phù hợp tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và biến động giá dầu thô để tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai trong toàn Ngành. 

Theo đó, trong thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, chống chuyển giá; Hạn chế nợ đọng thuế, tích cực thu hồi nợ đọng thuế và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trốn lậu thuế; Đôn đốc kiểm tra, thu hồi nợ thuế theo đơn vị.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục tổng hợp báo cáo các trường hợp nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi để trình cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm, tránh tình trạng nợ đọng lớn, kéo dài.