Ngành Thuế thu ngân sách 10 tháng đạt gần 85% dự toán

PV.

Tổng cục Thuế vừa cho biết, thu ngân sách của ngành Thuế 10 tháng năm 2016 ước đạt 685.565 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán và bằng 106,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Ngành Thuế thu ngân sách 10 tháng năm 2016 đạt 685.565 tỷ đồng. Nguồn: Internet
Ngành Thuế thu ngân sách 10 tháng năm 2016 đạt 685.565 tỷ đồng. Nguồn: Internet

Trong đó, thu từ dầu thô 10 tháng ước đạt 32.458 tỷ đồng; thu nội địa ước đạt 653.107 tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 548.082 tỷ đồng, bằng 84,3% dự toán, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, so với dự toán, tiến độ thực hiện dự toán thu nội địa 10 tháng năm 2016 đạt thấp so với kết quả thực hiện 10 tháng của các năm gần đây (năm 2015: đạt 90,6% dự toán pháp lệnh; năm 2014: đạt 87,2% dự toán pháp lệnh). Có 11/16 khoản thu, sắc thuế đạt khá, trong đó có một số khoản thu lớn như: Khu vực công thương nghiệp – Ngoài quốc doanh đạt 89,9%; Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 84,9%; Thuế thu nhập cá nhân đạt 87,9%...

Ngoài ra còn 5/16 khoản thu đạt thấp, chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán là: Khu vực DNNN đạt 73,1%; Thu phí - lệ phí đạt 75,5%; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 70,4%; Thu khác ngân sách đạt 68,6%; Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại đạt 74,8%.

Theo Tổng cục Thuế, so với cùng kỳ năm 2015, tốc độ tăng thu nội địa 10 tháng đầu năm tăng thấp so với tốc độ tăng trưởng thu của các năm gần đây (năm 2015 tăng 23,1%, năm 2014 tăng 13,7%).

Nếu loại trừ các khoản phát sinh đột biến trong 10 tháng đầu năm 2015 mà năm 2016 không có và yếu tố tăng/giảm thu do thay đổi chính sách trong 10 tháng năm 2016 thì tốc độ tăng thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại là 10,8%. 

Đáng chú ý, thu nội địa 10 tháng 2016 của nhiều địa phương đạt khá 48/63 địa phương đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán (thu đạt hơn 83,3%), trong đó có 30/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (thu đạt trên 90%).

Nguyên nhân chủ yếu do thu từ tiền sử dụng đất của các địa phương tăng cao trong 10 tháng 2016. Còn 15/63 địa phương chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán (thu đạt dưới 83,3%).

So với cùng kỳ năm 2015, hầu hết các địa phương có tăng trưởng thu (59/63 địa phương). Chỉ còn 4/63 địa phương thu thấp hơn là Bà Rịa- Vũng Tàu (84,9%); Quảng Ngãi (57,8%); Sóc Trăng (79,7%); Hà Tĩnh (76,2%).