Đôn đốc, theo dõi sát tiến độ thu nợ thuế


Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, một trong những nội dung quan trọng Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế tập trung thực hiện trong 02 tháng còn lại của năm là đôn đốc, theo dõi sát tiến độ, điều chỉnh kế hoạch kịp thời nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu nợ thuế, không để phát sinh nợ đọng mới.

Tính đến cuối tháng 10/2019, số nợ thuế thu được đạt 27.667 tỷ đồng. Nguồn: internet
Tính đến cuối tháng 10/2019, số nợ thuế thu được đạt 27.667 tỷ đồng. Nguồn: internet

Theo Tổng cục Thuế, tổng số nợ thuế đến cuối tháng 10/2019 là 83.392 tỷ đồng. Trong đó, số tiền nợ thuế có khả năng thu là 43.543 tỷ đồng; nợ thuế không còn khả năng thu là 39.848 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 10/2019, số nợ thuế thu được đạt 27.667 tỷ đồng, bằng 71,4% tổng nợ có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2018, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng cục Thuế đánh giá, tình hình nợ đọng thuế tại một số địa phương từ đầu năm đến nay diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng dần lên qua các tháng và diễn ra ở nhiều khoản thu, sắc thuế. Đặc biệt, nợ có khả năng thu tăng lên ở khoản thu thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, các khoản liên quan đến đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất... Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là một bộ phận người nộp thuế ý thức chấp hành pháp luật thuế chưa cao, chưa tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Để đảm bảo hoàn thành vượt mức 5% dự toán thu NSNN năm 2019, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN và thu hồi nợ đọng thuế của Tổng cục Thuế với 15 cục thuế có số thu lớn và số nợ thuế cao chiều ngày 7/11 vừa qua, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế quyết liệt chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế.

Trong đó, cục trưởng cục thuế giao nhiệm vụ thu nợ thuế cho từng đơn vị, từng công chức. Hàng ngày, hàng tháng theo dõi sát tiến độ thực hiện để đôn đốc, nhắc nhở, điều chỉnh kế hoạch kịp thời, nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu nợ thuế và không để phát sinh nợ đọng mới, góp phần tăng thu cho NSNN. Kết quả thu nợ sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, từng công chức thuế. 

Cùng với đó, các địa phương cần rà soát, lựa chọn những doanh nghiệp nợ thuế lớn để tiếp tục công khai thông tin trên các phương tiện thông tấn báo chí; Chỉ đạo các chi cục thuế quyết liệt chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ, cá nhân kinh doanh, đặc biệt là các hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giải trí...

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát đối với hộ cá nhân sử dụng hóa đơn quyển; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra theo chuyên đề, kết hợp với ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Đồng thời, chỉ đạo các chi cục thuế phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường, thị trấn, các đơn vị ủy nhiệm thu trong việc cung cấp danh sách nợ thuế để đôn đốc các hộ kinh doanh, cá nhân nộp vào NSNN...