Ngành Thuế thực hiện 52.299 cuộc thanh tra, kiểm tra trong 10 tháng đầu năm 2021

Việt Dũng

Trong 10 tháng đầu năm, ngành Thuế đã thực hiện được 52.299 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 36.932 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế họp giao ban, đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 10 và triển khai chương trình công tác tháng 11.
Tổng cục Thuế họp giao ban, đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 10 và triển khai chương trình công tác tháng 11.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách 10 tháng đầu năm 2021 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.028.866 tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán. Nếu so với tiến độ thực hiện dự toán, có 15/18 khoản thu đảm bảo tiến độ (đạt trên 83%). Nếu so với cùng kỳ, có 8/18 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác thu ngân sách của ngànhThuế, để có được kết quả trên là do ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý thuế; trong đó, đã thực hiện được 52.299 cuộc thanh, kiểm tra với tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 36.932 tỷ đồng. 

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, cơ quan thuế các cấp đã kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 711.467 hồ sơ, bằng 136% cùng kỳ; xử lý điều chỉnh qua kiểm tra trên 2.000 tỷ đồng. Đồng thời, đã thực hiện thanh, kiểm tra 269 DN có hoạt động giao dịch liên kết, xử lý điều chỉnh qua thanh, kiểm tra trên 3.200 tỷ đồng.

Trong những tháng còn lại của năm 2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu tiếp tục thực hiện thanh tra đối với các DN còn lại trong kế hoạch thanh tra vào thời gian phù hợp sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Đồng thời, các đơn vị cũng khẩn trương hoàn tất các cuộc thanh tra, kiểm tra để đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách trong năm 2021, phấn đấu tăng thu khoảng 9.400 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, toàn Ngành tiếp tục thanh tra đối với các DN còn lại theo kế hoạch đã điều chỉnh và kế hoạch chuyên đề; khẩn trương triển khai các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Cùng với đó, bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra năm 2022, trình Tổng cục Thuế phê duyệt...