Ngành Thuế TP. Hà Nội tăng cường công tác quản lý, khai thác nguồn thu

Theo Nhân Dân

Năm 2010, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn những diễn biến bất thường, những biến động giá cả, thị trường, tác động đến kinh tế Thủ đô, các doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề tiếp tục được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010...

Ðể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu thuế được giao, Cục thuế TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ thu ngân sách cho các phòng thu, các chi cục thuế từ tháng 12-2009, đồng thời yêu cầu đăng ký dự toán phấn đấu đạt tỷ lệ thu cao. Ban lãnh đạo Cục đã đề ra ba nhiệm vụ trọng tâm, ba nhóm giải pháp lớn và 16 biện pháp để các đơn vị triển khai thực hiện. Hằng tháng, tại các hội nghị giao ban, Cục Thuế đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của các đơn vị, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho tháng sau...

Ðược sự quan tâm chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành trong công tác thu thuế, cùng với nỗ lực phấn đấu của người nộp thuế (NNT) trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế, ngành thuế Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ. Tiếp tục công tác cải cách thủ tục hành chính thuế và tăng cường công tác tuyên truyền chính sách thuế, hỗ trợ NNT. Trong chín tháng, tổng thu thuế nội địa ước đạt 62.424 tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán phấn đấu, tăng 15,3% so cùng kỳ. Nếu không kể số thu dầu thô, tiền sử dụng đất bằng 77,7% dự toán phấn đấu, tăng 16%. Các khoản thu, sắc thuế đạt cao so dự toán phấn đấu gồm: thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương và địa phương; thu doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài; thu thuế công thương nghiệp khu vực ngoài quốc doanh. Ðặc biệt, do xác định thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là chính sách thuế mới, diện quản lý rộng nên Cục Thuế đã thành lập Ban chỉ đạo, các tổ triển khai quyết toán thuế TNCN từ Văn phòng Cục đến các chi cục thuế. Tổ chức bộ phận hỗ trợ, tiếp nhận quyết toán thuế TNCN, bố trí cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác quyết toán thuế. Từ tháng 7-2009 đến tháng 9-2010, mã số thuế cá nhân đã cấp trên hệ thống tin học cho hộ cá nhân kinh doanh là 1.588.643 mã số thuế, đạt hơn 99% số phải đăng ký thuế TNCN. Ðến nay, tất cả các cơ quan, tổ chức đã cơ bản hoàn thành cấp mã số thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Ðến hết tháng 7-2010 đã có 55.588 tổ chức chi trả thu nhập nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN, đạt 90,2% số phải quyết toán thuế; đã có 11 đơn vị hoàn thành nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức số thuế TNCN thu đạt 87,5%, tăng 24,6% so cùng kỳ. Cục Thuế Hà Nội là địa phương được công nhận là đơn vị đang dẫn đầu về công tác đăng ký thuế và quyết toán thuế TNCN của cả nước.

Năm 2010, Cục Thuế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đã đề ra. Hằng tháng thông báo dữ liệu, yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát, đối chiếu thực tế số NNT được cấp mã số thuế; tình trạng, số liệu NNT ngừng, nghỉ, bỏ trốn, mất tích... nhằm tăng cường chất lượng công tác quản lý, chống thất thu thuế. Tiếp tục ứng dụng kê khai mã vạch hai chiều, kê khai qua mạng in-tơ-nét nhằm giúp NNT nộp tờ khai đúng thời hạn; tăng cường đôn đốc nộp tờ khai, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của NNT. Thông qua kiểm tra, kiểm soát phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để chấn chỉnh, xử lý; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính trong kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế theo quy định. Do đó trong những tháng qua, tỷ lệ NNT nộp tờ khai luôn đạt hơn 90%. Ðến nay, qua thanh tra tại DN, đã truy thu và phạt 173,3 tỷ đồng; kiểm tra 45.348 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, chấp nhận 43.413 hồ sơ, điều chỉnh 948 hồ sơ với số thuế tăng 13,2 tỷ đồng; kiểm tra hồ sơ tại 798 DN, truy thu và phạt 91,4 tỷ đồng. Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu nợ, kịp thời báo cáo UBND các cấp để chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc, thu hồi nợ đọng và cưỡng chế nợ thuế... Ðến nay số nợ thuế đã giảm 2.358 tỷ đồng, đạt 63% chỉ tiêu thu nợ. Công tác hoàn thuế GTGT được thực hiện theo đúng quy định, qua kiểm tra sau hoàn thuế 251 hồ sơ của DN, thu hồi thuế do hoàn không đúng 6.114 triệu đồng và phạt 934 triệu đồng. Công tác tuyên truyền được coi là nhiệm vụ trọng tâm, từ đầu năm đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền đến mọi tầng lớp dân cư và NNT trên địa bàn. Công tác cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho NNT được Cục Thuế chú trọng. Tại bộ phận một cửa công khai các thủ tục hành chính, hướng dẫn, giải đáp trực tiếp thắc mắc cho NNT; có bảng thông báo các thông tin mới liên quan đến chính sách thuế để NNT nắm bắt kịp thời; việc tiếp nhận hồ sơ hành chính thuế được tổ chức hợp lý, nhanh gọn. Vào các ngày cao điểm nộp báo cáo thuế, tăng cường thêm cán bộ cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ khai thuế, giải đáp vướng mắc cho NNT. Việc giải quyết các thủ tục cấp đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, con dấu tại bộ phận liên thông giảm từ 10 ngày xuống còn năm ngày. Công tác kê khai thuế qua mạng in-tơ-nét đã đem lại lợi ích cho DN và cơ quan thuế. Ðến nay, Cục Thuế Hà Nội đã có 1.309 DN đăng ký và hằng tháng kê khai thuế qua mạng, phấn đấu cuối năm 2010 có 3.000 DN đăng ký, kê khai thuế qua mạng.

Tuy kết quả chín tháng đầu năm đạt khá, nhưng nhiệm vụ thu trong những tháng cuối năm còn rất nặng nề, đòi hỏi cán bộ, công chức ngành thuế Thủ đô tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế được giao. Nhiệm vụ trọng tâm của công tác thuế ba tháng cuối năm 2010 là: Tăng cường công tác quản lý thuế, khai thác tốt các nguồn thu, tăng cường công tác thanh, kiểm tra chống thất thu ngân sách; giảm nợ đọng thuế. Phấn đấu năm 2010 tăng thu từ hơn 5% đến 10% theo chỉ tiêu Chính phủ và thành phố đã giao. Tiếp tục triển khai công tác lập dự toán thu năm 2011, tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Triển khai thực hiện việc gia hạn nộp thuế TNDN nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Thực hiện tốt các chương trình hành động của UBND thành phố, triển khai thực hiện Nghị quyết về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010. Ðẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa ngành thuế là nhiệm vụ cấp bách, liên tục, lâu dài, là khâu đột phá, mang ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng; chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.