Ngành Thuế xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính trong thực thi công vụ

Việt Dũng

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu các đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Thuế nêu cao tinh thần, trách nhiệm; ý thức chấp hành quy định pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng...

Tổng cục Thuế yêu cầu kiểm điểm, xử lý kỷ luật trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm tại đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
Tổng cục Thuế yêu cầu kiểm điểm, xử lý kỷ luật trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm tại đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ

Ngày 15/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo ngành Thuế tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định pháp luật, nội quy, quy chế của các đơn vị trong toàn hệ thống thuế. 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành Thuế tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng trong ngành Thuế.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo các đơn vị, bộ phận và cán bộ công chức thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, thực hiện đúng chức năng của cơ quan thuế trong việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ đất đai do văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên môi trường chuyển sang. Trong trường hợp chưa có thông tin hoặc thông tin chưa đầy đủ cần phối hợp với cơ quan được phân công quản lý đất đai trên địa bàn xác định rõ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng chỉ đạo toàn ngành Thuế tiếp tục thực hiện hoàn thuế đảm bảo đúng quy định của pháp luật về chính sách thuế và Luật Quản lý thuế không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ AI trong quản lý rủi ro nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế. Trên cơ sở đó, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xác minh, trao đổi thông tin, chống gian lận trong hoàn thuế gây thất thu cho NSNN.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trường hợp phát hiện các vi phạm, Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm theo đúng tính chất, mức độ vi phạm và quy định pháp luật. Song song với đó, tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm tại đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành vừa ký Văn bản số 740/TCT-VP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục trưởng Cục Thuế 63 tỉnh, thành tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng.

Văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế nêu rõ, năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính; sự quan tâm, hỗ trợ của toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; sự phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành và sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết thống nhất của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, ngành Thuế đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2022.

Tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý vượt 29% dự toán, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, qua tháng đầu năm 2023 số thu do cơ quan Thuế quản lý đã đạt trên 23,3% dự toán và tăng 14,8% so với cùng kỳ. Ngành Thuế tiếp tục thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý thuế, triển khai thành công hóa đơn điện tử trên toàn quốc… Những nỗ lực này đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn phát sinh tình trạng cán bộ, công chức thuế tại một số cục thuế, chi cục thuế vi phạm quy định về quản lý hóa đơn, chứng từ hoàn thuế giá trị gia tăng; thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ khi phối hợp với các cơ quan chức năng trong giải quyết hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai; không giữ vững đạo đức, tác phong, bản lĩnh chính trị trong thực thi công vụ… Thực trạng trên đã làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của ngành Thuế.

Do vậy, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và Cục trưởng Cục Thuế 63 tỉnh, thành quán triệt toàn diện, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị để nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần lưu ý và nhấn mạnh một số nội dung:

Một là, về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, xác định và thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai có hiện tượng một số vụ việc phát sinh, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số công chức tại một số cơ quan thuế địa phương do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ khi xác định nghĩa vụ tài chính; có hành vi nhũng nhiễu khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về đất đai.

Do đó, các Cục trưởng Cục Thuế quán triệt, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuộc cơ quan thuế các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài nguyên Môi trường để đối chiếu các thông tin, hồ sơ địa chính của người nộp thuế; bổ sung đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu để đảm bảo thông tin giữa hai đơn vị thống nhất và đầy đủ căn cứ pháp lý khi xác định nghĩa vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp.

Về việc cử cán bộ tham gia vào các Hội đồng thẩm định giá đất, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định bảng giá đất và giá đất tại địa phương, các Cục Thuế thực hiện đúng các nội dung hướng dẫn tại Công văn 2503/TCT-TCCB ngày 15/7/2022 của Tổng cục Thuế. Cán bộ công chức thuế phải thực thi nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Hai là, về tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính thuế và phòng chống gian lận hoàn thuế, gian lận hóa đơn, toàn Ngành triển khai ngay giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc cho người nộp thuế trong quá trình xử lý các thủ tục về hoàn thuế. Từng đơn vị rà soát, phân loại hồ sơ hoàn thuế, trên cơ sở đó xác định các hồ sơ đầy đủ thủ tục, đúng đối tượng, trường hợp hoàn thuế để khẩn trương xử lý, giải quyết hoàn thuế GTGT kịp thời cho doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người nộp thuế có thêm nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với các hồ sơ phát hiện có dấu hiệu rủi ro cao theo quy định pháp luật về quản lý rủi ro thì thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Ngành để xác minh, làm rõ, đảm bảo hoàn thuế đúng quy định pháp luật. Lãnh đạo Tổng cục Thuế giao Cục Thanh tra Kiểm tra khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai kiểm tra, xác minh, giải quyết hoàn thuế GTGT…

Ba là, các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và Cục Thuế 63 tỉnh, thành tổ chức họp tập thể lãnh đạo, Cấp ủy và công chức chủ chốt của đơn vị để phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và phòng chống, tham nhũng quy định tại các nghị quyết, chỉ thị, văn bản liên quan… Từng công chức tại các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế, bộ phận dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng ký cam kết về những điều không được làm, không vi phạm nguyên tắc khi tiếp xúc với người nộp thuế... Trường hợp để xảy ra sai phạm hoặc xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu sẽ phải chịu xử lý nghiêm theo đúng quy định của Chính phủ và các quy định có liên quan.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, nhất là đối với các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế, bộ phận dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng…