Phổ biến những điểm mới trong quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

PV

Ngày 15/3, tại Lào Cai, Tổng cục Thuế đã khai mạc Hội nghị tập huấn quy trình quản lý nợ theo Quyết định số 1129/QĐ-TCT và quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ theo Quyết định số 1795/QĐ-TCT. Tham dự Hội nghị có đại diện của 31 cơ quan thuế địa phương khu vực phía Bắc cùng đại diện các đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày từ 15 đến 17/3/2023.
Hội nghị tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày từ 15 đến 17/3/2023.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (Tổng cục Thuế) Nguyễn Văn Điều cho biết, quy trình quản lý nợ thuế đã và đang phát huy hiệu quả; Trong đó, cơ quan thuế đã có quy định cụ thể về trình tự, các bước công việc mà cán bộ, công chức làm quản lý nợ thuế phải thực hiện như: tổng hợp đầy đủ, chi tiết các khoản tiền thuế nợ trên địa bàn…

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2020, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 chính thức có hiệu lực, với một số nội dung thay đổi so với Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11. Thêm vào đó, một số nội dung quy định tại quy trình không còn phù hợp với các quy định pháp luật về quản lý nợ thuế tại Luật Quản lý thuế mới, do đó cần được thay đổi cho phù hợp.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tổng cục Thuế xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội dung của quy trình quản lý nợ thuế phù hợp với quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các quy trình được sửa đổi theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, điện tử hóa tất cả các khâu của quy trình quản lý nợ thuế, phù hợp với ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc quản lý nợ; Đồng thời phù hợp với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của cục thuế, chi cục thuế, các phòng/đội.

Để triển khai đồng bộ công tác xây dựng quy trình mới, Tổng cục Thuế đã thành lập ban soạn thảo đề án xây dựng quy trình quản lý nợ và quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ để thay thế 2 quy trình cũ.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1129/QĐ-TCT ngày 20/7/2022 về việc ban hành Quy trình quản lý nợ và Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022 về việc ban hành Quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ.

Hội nghị tập huấn lần này được tổ chức nhằm phổ biến đến cơ quan thuế các địa phương về những điểm mới trong quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được sửa đổi phù hợp với ứng dụng quản lý thuế tập trung...

Trong ngày đầu tiên, đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý nợ (Tổng cục Thuế) giới thiệu quy trình quản lý nợ và giới thiệu quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ và các ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng 2 quy trình mới; Đồng thời, lắng nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu đại diện các Cục Thuế về các vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình tại các địa phương; các điểm chưa rõ trong quy trình và trực tiếp giải đáp tại hội nghị... 

Theo chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày từ 15 đến 17/3/2023.