Ngày 01/02/2023, gọi thầu 10.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Gia Hân

Ngày 01/02/2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ tiến hành gọi thầu 10.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm.

Năm 2023, gọi thầu 400.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Năm 2023, gọi thầu 400.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 01/02/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu 3 đợt trái phiếu chính phủ. Bao gồm: 1 đợt đấu thầu 500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 5 năm; 2 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 và 15 năm đều có giá trị gọi thầu là 5.000 tỷ đồng.

Vừa qua, KBNN đã công bố kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2023 là 400.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trong đó, kế hoạch phát hành cho quý I/2023 là 108.000 tỷ đồng.

Tổng hợp của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam cho thấy, tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành từ đầu năm tới nay đạt 32.832 tỷ đồng, tương ứng đạt 8,2% kế hoạch năm và 30,4% kế hoạch quý I/2023.

Cụ thể, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt là 16.332 tỷ đồng (đạt 36.3% kế hoạch quý) và 16.500 tỷ đồng (đạt 36.7% kế hoạch quý).