Nghị định số 126/2020/NĐ-CP không làm tăng nghĩa vụ của cá nhân tài xế Grab


Quy định mới tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP không làm tăng nghĩa vụ của cá nhân tài xế và không làm tăng giá cước vận tải (do chính sách thuế giá trị gia tăng 10% đối với vận tải không thay đổi mà vẫn áp dụng từ trước đến nay). Tài xế chỉ chịu thuế thu nhập cá nhân 1,5% nếu có doanh thu trên 100 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế đã có buổi làm việc với đại diện Grab ngày 9/12
Tổng cục Thuế đã có buổi làm việc với đại diện Grab ngày 9/12

Đó là khẳng định của Tổng cục Thuế tại buổi làm việc với đại diện Grab ngày 9/12, để làm rõ thông tin về việc tăng giá và tăng mức chiết khấu đối với tài xế là do ảnh hưởng của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP như dư luận phản ánh những này qua.

Tại buổi làm việc, Tổng cục Thuế đã giải thích rõ cho Grab biết về quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP không có thay đổi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT). Nghị định chỉ quy định nghĩa vụ khai thuế GTGT đối với hoạt động hợp tác kinh doanh là do doanh nghiệp thực hiện.

Theo đó, doanh nghiệp phải khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh. Đối với Grab là hoạt động kinh doanh vận tải, doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì thuế suất thuế GTGT là 10% và doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Đối với hình thức tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân (bao gồm cả lĩnh vực taxi công nghệ) thì tổ chức phải có trách nhiệm khai thuế GTGT và xuất hoá đơn trên toàn bộ doanh thu theo quy định về thuế suất và khai thuế của tổ chức, tổ chức chỉ khấu trừ và khai thay, nộp thay cho cá nhân đối với thuế TNCN theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá  nhân (biểu thuế tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh) không phân biệt hình thức phân chia khoản tiền thu được giữa tổ chức và cá nhân.

Tổng cục Thuế cũng nêu rõ trách nhiệm của Grab trong việc phải thực hiện khai thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Grab được xác định là hoạt động kinh doanh vận tải, không phải là hoạt động kinh doanh công nghệ. Vì thực tế Grab giữ vai trò quyết định về giá vận tải, quyết định về các chính sách với khách hàng, chịu trách nhiệm giao dịch với khách hàng, do đó, Grab có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về pháp lý trong mọi lĩnh vực (bao gồm nghĩa vụ thuế) với cơ quan nhà nước, nghĩa vụ với khách hàng và các vấn đề liên quan đến tư pháp (nếu có) là đúng với bản chất hoạt động kinh tế phát sinh.

Đề cập đến việc các phương tiện thông tin đại chúng trong những ngày vừa qua phản ánh động thái Grab tăng giá cước từ 8% đến 18% đối với từng loại hình dịch vụ và ở từng khu vực khác nhau, đồng thời giảm tỷ lệ chia cho tài xế 7% do tác động của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế khẳng định, việc thay đổi chính sách giá và tỷ lệ chiết khấu cho tài xế là không đúng.

Theo đó, Tổng cục Thuế khẳng định Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ là văn bản hướng dẫn về quản lý thuế nên chỉ quy định rõ hơn về việc khai thuế đối với mô hình hợp tác kinh doanh với cá nhân, không phải quy định mới về chính sách thuế GTGT - chính sách thuế GTGT đối với hoạt động vận tải công cộng không thay đổi, vẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% như từ trước đến nay.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, đại diện của Grab cũng chưa thông tin rõ cho cơ quan thuế về việc tăng giá và tăng mức chiết khấu đối với tài xế là do ảnh hưởng của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.