Nghị quyết số 01 tạo thuận lợi giúp doanh nghiệp đột phá

Theo bnews.vn

Bộ Xây dựng đã ban hành chương trình hành động của ngành để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm.

Bộ Xây dựng đã đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019.
Bộ Xây dựng đã đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019.

Để cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Nghị quyết này, Bộ Xây dựng đã đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019.

Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất xây dựng khoảng 9 - 9,5%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 39,2%; tỷ lệ quy hoạch chung đạt 100%. Trong số đó, quy hoạch phân khu đạt khoảng 78,3%, quy hoạch chi tiết 1/500 đạt khoảng 39,5%, quy hoạch xây dựng nông thôn mới đạt 100%. 

Cùng đó, Bộ Xây dựng cũng đề ra mục tiêu tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 88%; giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch xuống còn 20%; nâng tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị đạt khoảng 86-86,5%. 

Một số tiêu chí quan trọng như diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 24,5m2 sàn/người; sản lượng xi măng khoảng 98 triệu tấn, tăng 3-4% so với năm 2018. 

Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) - ông Bùi Hồng Minh chia sẻ, Nghị quyết số 01 của Chính phủ cho thấy sự tiếp tục cải cách mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi, sức sáng tạo đột phá cho các doanh nghiệp, hỗ trợ môi trường kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy phát triển. 

Với doanh nghiệp sản xuất lớn và đặc thù như Vicem thì Nghị quyết số 01 chính là động lực, mở ra cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, song song với đó là thách thức về sự cạnh tranh cả trong nước và quốc tế trong bối cảnh các nước lớn vẫn duy trì chính sách bảo hộ cùng với sự thay đổi mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại. 

Do đó, khi triển khai vận dụng Nghị quyết số 01, Tổng giám đốc Vicem Bùi Hồng Minh cho rằng, các doanh nghiệp phải thực sự khẳng định được năng lực cạnh tranh, thể hiện qua năng suất, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, uy tín cũng như thương hiệu. Để làm được điều đó các doanh nghiệp phải tự ý thức về tái cấu trúc, nhanh nhậy với thị trường tạo đột phá. 

Tại Vicem, cạnh tranh được xem là động lực, là cơ hội để sáng tạo và phát triển. Ý thức này làn toả trong toàn hệ thống các đơn vị thành viên của Tổng công ty.