VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Thúc đẩy quan hệ tốt với nhà đầu tư

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thúc đẩy quan hệ tốt với nhà đầu tư

Ngày 23/5, tại Hà Nội, CPA Australia phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức hội thảo quản trị công ty với chủ đề “Quan hệ nhà đầu tư theo thông lệ quốc tế”.

Sẽ không dễ chộp giật đối với dự án PPP

Hiệu ứng bầy cừu trên thị trường chứng khoán tháng 5/2018

Thao túng báo cáo tài chính và những hệ lụy đặt ra

Thao túng báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết và giải pháp khắc phục

Lãi suất ảnh hưởng như thế nào đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán?

Hội thảo nằm trong chuỗi các chương trình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm quốc tế nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty (QTCT) của các DN trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng Giám đốc HNX đánh giá, quan hệ nhà đầu tư đóng vai trò quan trọng trong phát triển DN với tư cách là một trong những kênh thông tin chính để thu hẹp khoảng cách giữa các công ty và các cổ đông cũng như các bên liên quan, hỗ trợ các công ty huy động vốn từ thị trường chứng khoán.

Một số công ty niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt đã đạt được những kết quả có ý nghĩa với số lượng nhà đầu tư ngày càng tăng, quy mô và thanh khoản cải thiện trên thị trường chứng khoán. Từ thực tiễn này, HNX luôn nỗ lực trong việc thúc đẩy các hoạt động QTCT tốt của các công ty niêm yết và UPCoM, cũng như hợp tác với các tổ chức chuyên nghiệp để cung cấp kiến thức, tạo ra sân chơi cho các công ty và các thành viên thị trường trao đổi thông tin và kinh nghiệm về QTCT trong quá trình phát triển bền vững của họ.

Đại diện Uỷ ban Chứng khoán cho biết, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC thể hiện quyết tâm của Chính phủ và các cơ quan quản lý thị trường về vấn đề phổ biến và phát triển các thông lệ tốt  QTCT đối với DN, là nền tảng cốt lõi cho việc nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong năm 2018, Uỷ ban Chứng khoán sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực nghiên cứu, triển khai chuẩn hóa quy định về quản trị công ty đối với công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ban hành bộ nguyên tắc quản trị công ty.

Tại hội thảo, ông Lim Chor Ghee CPA, Tổng giám đốc Tricor Việt Nam đã trình bày về các thông lệ quốc tế về hoạt động quan hệ nhà đầu tư và tương tác với cổ đông cũng như các khuyến nghị cho Việt Nam. Chia sẻ quan điểm về quan hệ nhà đầu tư từ góc độ pháp lý, ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện quản lý kinh tế trung ương trình bày các yêu cầu của pháp luật cũng như thực tiễn tốt.

Ông Bảo Nguyễn, Giám đốc chương trình công bố thông tin phát triển bền vững Việt Nam (CSRCB Program) cũng chia sẻ các thông tin về chương trình Sáng kiến công bố thông tin toàn cầu (Global Reporting Initiative) tại Việt Nam và các tiêu chuẩn về công bố thông tin phát triển bền vững trong khuôn khổ sáng kiến này. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM