VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đầu tư 200 triệu USD cho dự án tiết kiệm năng lượng công nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đầu tư 200 triệu USD cho dự án tiết kiệm năng lượng công nghiệp

Được thực hiện từ năm 2016 - 2020, dự án sẽ góp phần tiết kiệm 1,86 triệu tấn dầu quy đổi hàng năm và giảm phát thải nhà kính.

Giải pháp tăng cường thu hút FDI vào các khu công nghiệp Hà Nội

Công nghiệp cơ bản - một năm nhìn lại

Danh mụcDự án"Tiết kiệm năng lượng cho ngành Công nghiệp Việt Nam" vay vốnNgân hàngThế giới (WB) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án sẽ tiết kiệm khoảng 1,86 triệu tấn dầu quy đổi (TOE) hàng năm và lượng giảm phát thải nhà kính (CO2) hàng năm dự kiến đạt được là 9,67 triệu tấn.

Có khoảng 50doanh nghiệpcông nghiệp được hưởng lợi trực tiếp từ Dự án; 60 dự án tiết kiệm năng lượng và năng lượng hiệu quả được phát triển; xây dựng cơ sở dữ liệu về tiết kiệm năng lượng quốc gia cho ngành công nghiệp.

Dự án được thực hiện từ năm 2016 - 2020 với tổng mức vốn là 314 triệu USD, trong đó, vốn vay của WB 201,7 triệu USD, vốn đối ứng 112,3 triệu USD.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM