VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Dự án đầu tư công 2017 được kéo dài sang 2018

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự án đầu tư công 2017 được kéo dài sang 2018

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các dự án đề nghị kéo dài phải làm rõ lý do không giải ngân được hết trong năm 2017 và sự cần thiết phải kéo dài sang năm 2018.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Đầu tư công: Những vấn đề đặt ra cho năm 2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 1190/BKHĐT-TH gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư Ngân sách Nhà nước năm 2017 sang năm 2018.
Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và địa phương báo cáo danh mục dự án và mức vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2017 có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018.
Theo Công văn, các dự án đề nghị kéo dài phải làm rõ lý do không giải ngân được hết trong năm 2017 và sự cần thiết phải kéo dài sang năm 2018, kèm theo xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch về số giải ngân đến hết ngày 31/01.
Công văn nêu rõ, các Bộ, ngành và địa phương rà soát kỹ, tổng hợp đầy đủ danh mục dự án và mức vốn có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 để tránh trường hợp đề nghị kéo dài nhiều lần. Năm 2018, để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo kéo dài cho các Bộ, ngành và địa phương một lần, không thông báo nhiều lần như các năm trước.
Về tiến độ triển khai thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo chuẩn bị báo cáo theo các nội dung nêu trên, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/3.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM