VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hà Nội bổ sung gần 2.000 tỷ đồng vốn ngân sách cho 175 dự án

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội khóa XV.

Hà Nội bổ sung gần 2.000 tỷ đồng vốn ngân sách cho 175 dự án

Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP. Hà Nội chấp thuận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 với tổng kinh phí 1.972,5 tỷ đồng; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản của 38 dự án.

“Rục rịch” lên quận, giá đất ven đô Hà Nội “nhảy múa”

Hà Nội bổ sung gần 2.000 tỷ đồng vốn ngân sách cho 175 dự án

Hà Nội huyện lên quận, "dựng ngược" cơn sốt đất

Tiết lộ nguyên nhân giá đất vùng ven Hà Nội tăng "phi mã"

Tại Kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Hà Nội khóa XV (ngày 9/4) đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 với tỷ lệ tán thành đạt 92,16%.

Theo đó, HĐND TP. Hà Nội chấp thuận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 với tổng kinh phí 1.972,5 tỷ đồng; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản của 38 dự án.

Trước đó, tại Tờ trình của UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tại kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố XV cuối năm 2018, HĐND TP. Hà Nội thông qua Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 của Hà Nội với tổng mức vốn là 29.019,5 tỷ đồng.

Đến nay, tiếp tục có những dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm đủ điều kiện để bố trí kế hoạch vốn khởi công mới theo quy định. Ngoài ra, trong quá trình rà soát, còn một số dự án chuyển tiếp đang thực hiện dở dang, cần được bố trí vốn để tiếp tục hoàn thành, ông Quyền thông tin. 

Do đó, UBND TP. Hà Nội đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 175 dự án và bổ sung nguồn vốn cho quỹ phát triển đất với tổng kinh phí 1.972,5 tỷ đồng. Trong đó, Hà Nội điều chỉnh giảm vốn 9 dự án với mức vốn giảm 1.494 tỷ đồng; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 29 dự án với tổng mức vốn tăng 713,3 tỷ đồng; Bổ sung nguồn vốn cho quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố để thực hiện nhiệm vụ ứng vốn giải phóng mặt bằng 1.000 tỷ đồng...

Về nguồn vốn cân đối, tổng nhu cầu bổ sung vốn năm 2019 theo phương án nêu trên là 3.464,5 tỷ đồng, được cân đối nguồn vốn như sau: Phân bổ 1.492 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung; phân bổ 13 tỷ đồng cho 1 dự án từ nguồn vốn tài trợ của Công ty TNHH Phát triển THT đã nộp vào ngân sách thành phố; phân bổ số kinh phí còn lại (1.959,5 tỷ đồng) từ nguồn dự kiến kết dư ngân sách thành phố năm 2018 (nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2017 chưa sử dụng).

Sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, tổng vốn đầu tư năm 2019 sẽ tăng từ hơn 29.019 tỷ đồng lên hơn 30.992 tỷ đồng, tăng thêm 1.972,5 tỷ đồng; số dự án được bố trí vốn tăng từ 328 dự án lên thành 490 dự án, tăng thêm 162 dự án.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM