VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hợp tác xã kiểu mới là sự đổi mới từ bản chất

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Hợp tác xã kiểu mới là sự đổi mới từ bản chất

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tại phiên họp của Ban Chỉ đạo sáng ngày 7/9 để chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012, dự kiến tổ chức vào tháng 10/2017.

Vai trò quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển kinh tế nông thôn

Các hình thức tích tụ, tập trung đất nông nghiệp: Yêu cầu đổi mới phương thức quản lý

Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam

Theo đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới và phát triển HTX gắn liền với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phải được đặc biệt coi trọng.

Theo Phó Thủ tướng, HTX kiểu mới góp phần làm gia tăng giá trị kinh tế của hộ gia đình. "HTX kiểu mới không đơn giản là sự thay đổi “từ chức danh ông chủ nhiệm HTX thành chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc HTX, mà là sự thay đổi từ bản chất." - Phó Thủ tướng nhận định.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cập nhật lại hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn Luật HTX năm 2012 để sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền ký, ban hành sớm trong thời điểm tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, các địa phương tập trung bố trí vốn vào Quỹ phát triển HTX để củng cố nguồn lực hỗ trợ cho lực lượng này trong thời gian tới.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX đã ra mắt do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban, 3 Phó Trưởng Ban và 20 ủy viên.
Từ khi thành lập tới nay, Ban Chỉ đạo đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động như: Sơ kết 5 năm việc thực hiện Luật HTX năm 2012 ở các vùng: Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ. Triển khai thị sát các mô hình HTX kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước để phục vụ cho Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 trên phạm vi toàn quốc.
Được biết, đây là một trong 4 hội nghị quan trọng nhất của Chính phủ trong năm 2017, sẽ do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chủ trì vào đầu tháng 10/2017, nhằm thống nhất các giải pháp đột phá để phát triển kinh tế tập thể nói riêng và chuỗi sản xuất kinh tế nói chung.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM