VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Lập Tổ công tác liên ngành để xử lý phế liệu nhập khẩu tồn đọng

Ảnh minh họa.

Lập Tổ công tác liên ngành để xử lý phế liệu nhập khẩu tồn đọng

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 2227/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc xử lý phế liệu nhập khẩu đang tồn đọng tại các cảng trên cả nước.

Sẽ có Quyết định của Thủ tướng về quy chế phối hợp kiểm soát phế liệu nhập khẩu

Bộ Tài chính tăng cường phối hợp kiểm soát phế liệu nhập khẩu

Phế liệu nhập khẩu được dỡ xuống cảng nếu đáp ứng đủ 03 điều kiện

Kiểm soát chặt về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương thành lập Tổ công tác liên ngành (Bộ Tài chính là tổ trưởng) để xử lý phế liệu nhập khẩu đang tồn đọng tại các cảng trên cả nước theo đúng quy định Bộ Tài chính được giao vai trò Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành.

Được biết, việc xử lý phế liệu nhập khẩu đang tồn đọng tại các cảng trên cả nước có thể triển khai trên cơ sở Nghị định số 29/2018/NĐ-CP về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và các quy định pháp luật có liên quan.

Trước đó, ngày 3/2/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2019. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường không trực tiếp kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khâu; khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 1036/VPCP-TH ngày 01/02/2019.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm trung gian. Riêng đối với nhựa phế liệu, chỉ được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm trung gian đến hết ngày 31/12/2024.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM