VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Xuất khẩu đã hoàn thành hơn 86,8% kế hoạch năm

Nửa đầu tháng 10, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 8,95 tỷ USD, đưa lũy kế từ đầu năm đạt gần 163,25 tỷ USD, hoàn thành hơn 86,8% kế hoạch năm. Nguồn: internet

Xuất khẩu đã hoàn thành hơn 86,8% kế hoạch năm

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 10, tính đến hết 15/10, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 8,95 tỷ USD, đưa lũy kế từ đầu năm đạt gần 163,25 tỷ USD, đã hoàn thành hơn 86,8% kế hoạch năm.

Thấy gì từ xuất siêu?

Triển vọng xuất khẩu thủy sản 3 tháng cuối năm 2017

Xuất khẩu "chạy nước rút"!

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong 9 tháng năm 2017

Cụ thể, trong nửa đầu tháng 10, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 8,95 tỷ USD; lũy kế từ đầu năm đạt gần 163,25 tỷ USD. Trong khi kim ngạch nhập khẩu của cả nước trong nửa đầu tháng 10 đạt hơn 8,24 tỷ USD; lũy kế từ đầu năm đạt hơn 162,16 tỷ USD.

Như vậy nền kinh tế tiếp tục xuất siêu 710 triệu USD trong nửa đầu tháng 10, nâng con số xuất siêu từ đầu năm lên 1,09 tỷ USD.

Với tốc độ xuất khẩu bình quân hàng tháng như trong quý III là khoảng 18,92 tỷ USD/tháng. Tín hiệu này đã đưa xuất khẩu đến với khả năng sẽ cán đích trước hạn khi đến giữa tháng 10 đã hoàn thành hơn 86,8% kế hoạch năm, tức chỉ còn chưa đến 25 tỷ USD nữa là hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 188 tỷ USD trong năm 2017.

Trong đó, tính riêng khối doanh nghiệp có vốn nước ngoài (FDI), trong nửa đầu tháng 10, đã có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt gần 6,64 tỷ USD; lũy kế từ đầu năm đạt 115,72 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng của khối doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 10 đạt hơn 5,03 tỷ USD; lũy kế từ đầu năm đạt gần 100,16 tỷ USD.

Như vậy khối doanh nghiệp FDI tiếp tục xuất siêu khá lớn, 1,61 tỷ USD, trong nửa đầu tháng 10; nâng con số xuất siêu của khối này từ đầu năm lên 15,56 tỷ USD.
Điều đó cho thấy khu vực FDI đang đóng góp rất lớn vào kim ngạch xuất khẩu và xuất siêu của Việt Nam. Trong khi khu vực 100% vốn trong nước nhập siêu tới 14,47 tỷ USD từ đầu năm 2017.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM