Người hưởng lương hưu cao nhất Việt Nam là ai?

Theo Thúy Nga/tapchithue.com.vn

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay cả nước có một trường hợp hưởng lương hưu cao nhất tới 101.321.000 đồng/tháng.

Người đóng nhiều BHXH sẽ được hưởng nghỉ hưu cao. Nguồn: Internet
Người đóng nhiều BHXH sẽ được hưởng nghỉ hưu cao. Nguồn: Internet

Theo đó, trường hợp này tham gia đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm 1992 - 2015 với tổng thời gian đóng BHXH là 23 năm 3 tháng (tương đương 279 tháng) với tỷ lệ hưởng lương hưu là 62%.

Trường hợp này được hưởng lương hưu cao do mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH toàn bộ quá trình làm việc của người lao động đều theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và luôn đóng BHXH hàng tháng ở mức lương rất cao. Người này có 18 năm làm tổng giám đốc một doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài lớn tại Việt Nam.

Cụ thể, giai đoạn trước ngày 11/2007 (ngày Luật BHXH năm 2006 có hiệu lực thi hành) do pháp luật quy định không khống chế trần tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, nên người lao động này đã được DN đóng BHXH trên nền tiền lương hàng tháng rất cao. Trong đó có giai đoạn tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng BHXH cao nhất lên tới 249 triệu đồng.

Từ sau 1/1/2017, do Luật BHXH có quy định khống chế mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở), nên người lao động này đóng BHXH trên nền tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng BHXH dao động thấp nhất là 9 triệu đồng và cao nhất là 23 triệu đồng.

Đối với cách tính hưởng lương hưu của người này, BHXHVN cho hay, theo quy định của chính sách, pháp luật về BHXH, khi tính lương hưu cho những người nghỉ hưu trong năm 2015 thì tiền lương đã đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ quy định cho từng năm đã đóng BHXH (trong đó thời điểm trước năm 1995 với hệ số là 4,26; các năm từ năm 1996 trở đi theo hệ số thấp dần).

Do đó, với tiền lương đóng BHXH cả quá trình rất cao như trên chia bình quân cho 279 tháng đóng BHXH thì người lao động có mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu là 140.837.530 đồng.

Lương hưu được hưởng = 140.837.530 đồng x 62% = 87.319.268 đồng/tháng.

Qua 2 lần được Nhà nước quy định điều chỉnh lương hưu (năm 2016 tăng 8%, năm 2017 tăng 7,44%), đến nay, mức hưởng lương hưu của trường hợp này là  101.321.000 đồng/tháng.

Như vậy, trường hợp này tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng BHXH rất cao trong nhiều năm (đặc biệt là 15 năm trước ngày 1/1/2007) nên khi nghỉ hưu được hưởng lương hưu cao là đúng nguyên tắc đóng nhiều - hưởng nhiều.