Người lao động cần lưu ý hạn nhận hồ sơ hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nhật Anh (Báo Nhân dân)

Đến hết ngày 23/11, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã giải quyết hỗ trợ cho 12.154.979 lao động, trong đó có 11.302.971 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 852.008 người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, với tổng số tiền hỗ trợ là 28,86 nghìn tỷ đồng.

Dây chuyền sản xuất và lắp ráp linh kiện điện tử của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại Thái Nguyên. (Ảnh: Trần Hải)
Dây chuyền sản xuất và lắp ráp linh kiện điện tử của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại Thái Nguyên. (Ảnh: Trần Hải)

Tuy nhiên, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện vẫn còn một số đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện việc gửi danh sách người lao động được cập nhật đúng, đủ thông tin về số tài khoản ngân hàng, số điện thoại... thuộc diện được hỗ trợ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để có cơ sở thực hiện chi hỗ trợ từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

20/12 là hạn nộp hồ sơ cuối cùng

Theo quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, ngày 1/10, của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, còn thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp có nhu cầu nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp sẽ làm thủ tục đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện để nhận gói hỗ trợ.

Theo đó, hạn cuối tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của người lao động thuộc nhóm này là đến hết ngày 20/12 tới. Thời gian cơ quan Bảo hiểm xã hội phải hoàn thành chi trả hỗ trợ cho người lao động chậm nhất vào ngày 31/12.

Đồng thời, cũng theo quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sau ngày 30/11, trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa nhận được hỗ trợ, người lao động sẽ phải tự thực hiện thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (tương tự như thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ dành cho người lao động đã dừng tham gia và đang có quá trình bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp) để được nhận hỗ trợ.

Tuy nhiên, tính đến hết ngày 23/11, cơ quan Bảo hiểm xã hội mới giải quyết hưởng hỗ trợ cho 852.008 người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Vẫn còn một lượng lớn người lao động thuộc nhóm này chưa thực hiện thủ tục với cơ quan Bảo hiểm xã hội để nhận hỗ trợ.

Bên cạnh đó còn một số người lao động bị từ chối giải quyết hưởng do không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ hoặc phải điều chỉnh, bổ sung thông tin để bảo đảm đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo quy định.

Chủ động rà soát, hỗ trợ người lao động

Theo dự kiến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có khoảng hơn 2,42 triệu người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện nhận hỗ trợ; tuy nhiên, số hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ của nhóm này gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội mới đạt khoảng 1.278.473 người lao động, bằng 47% tổng số lao động dự kiến thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ.

Trước thực tế đó, để bảo đảm quyền lợi cho mọi người lao động, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cũng đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động rà soát các trường hợp đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp, thông báo đến tận từng xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố bằng văn bản, trên hệ thống loa phát thanh, trên cơ quan báo, đài địa phương… về thời hạn nộp hồ sơ, thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ để người lao động biết và liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để sớm nhận được gói hỗ trợ.

Tính đến hết ngày 23/11, đã có 342.652 đơn vị gửi danh sách xác nhận hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 11.734.372 người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bằng 95,8% tổng số đơn vị đã nhận danh sách rà soát và bằng 99,1% số lao động đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội gửi danh sách rà soát.