Nguyên tắc trong hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền

PV (t/h)

Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền (PCRT) gồm những nội dung gì? Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCRT được pháp luật quy định như thế nào?... là những vấn đề đang được dư luận quan tâm trong thời bối cảnh hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi và khó kiểm soát trên bình diện toàn thế giới như hiện nay.

Trên cơ sở phối hợp, hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia pháp luật trong lĩnh vực PCRT và chiểu theo các quy định tại Luật PCRT năm 2012, Tòa soạn thông tin tới bạn đọc về các vấn đề trên như sau:

- Những nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế được quy định tại Điều 46, Luật PCRT năm 2012 như sau: Tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, các bên cùng có lợi, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi thông tin và tương trợ tư pháp về PCRT.

- Điều 47, Luật PCRT năm 2012 quy định hợp tác quốc tế về PCRT gồm những nội dung sau: Trao đổi thông tin, tài liệu về PCRT; Xác định, phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền; Thực hiện tương trợ tư pháp và hợp tác trong dẫn độ tội phạm rửa tiền; Các nội dung hợp tác khác về PCRT.