Nhà đầu tư quan tâm đến trái phiếu kỳ hạn dưới 5 năm

Theo thoibaonganhang.vn

(Taichinh) - Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, đó là một trong những nguyên nhân khiến phát hành trái phiếu KBNN trong 4 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, từ đầu năm đến ngày 20/4/2015, phát hành trái phiếu KBNN đạt 62.370 tỷ đồng, giảm 10.784 tỷ đồng (15%) so với cùng kỳ năm 2014.

Theo NFSC, việc suy giảm phát hành trái phiếu KBNN có thể do hai nguyên nhân sau. Thứ nhất là các NHTM đẩy mạnh hoạt động tín dụng, giảm đầu tư vào TPCP. Tháng 4/2015 tăng trưởng tín dụng so với cuối năm trước đạt 2,78%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ trong 3 năm gần đây.

Thứ hai, các NHTM quan tâm nhiều tới TPCP kỳ hạn dưới 5 năm nhằm đảm bảo tốt hơn danh mục đầu tư (cấu trúc tài sản của mình).

Vì vậy NFSC cho rằng cần tăng cường phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để tạo điều kiện cho thị trường (chủ yếu là Tổ chức tín dụng) có điều kiện đầu tư vào TPCP kỳ hạn 5 - 10 năm.

Về lãi suất trái phiếu, NFSC nhận định: “Ổn định vĩ mô duy trì, niềm tin kinh doanh cải thiện, tạo điều kiện giảm lãi suất TPCP”. Theo đó, mặc dù đầu tháng 4, lãi suất TPCP tăng nhẹ song nhìn chung lãi suất trúng thầu trái phiếu KBNN trên thị trường sơ cấp giảm so với đầu năm 2015. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 5 năm giảm 0,66 điểm phần trăm, kỳ hạn 10 năm giảm 0,05 điểm, kỳ hạn 15 năm giảm 0,40 điểm phần trăm.