Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về tài chính

Theo chinhphu.vn

Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH) là Chủ đầu tư dự án thủy điện Thượng Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Chủ đầu tư đã tổ chức đấu thầu gói thầu "Lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện nhà máy".

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhà thầu liên danh Công ty Lilama 10, Công ty Lilama 45.4 là đơn vị trúng thầu và Công ty Thủy điện Yaly là nhà thầu phụ đặc biệt phụ trách công việc thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện nhà máy của gói thầu này.

Hiện tại, VSH đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy và thiết bị cơ khí thủy công". Công ty Thủy điện Yaly là một trong số các đơn vị tham gia đấu thầu gói thầu trên.

Theo Khoản 3, Điều 6 của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13: Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng, nhà thầu tư vấn kiểm định gói thầu đó.

Công ty VSH hỏi, trong trường hợp này, nhà thầu Công ty Thủy điện Yaly có vi phạm Khoản 3, Điều 6 của Luật Đấu thầu không? Có được phép tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát trên không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng, nhà thầu tư vấn kiểm định gói thầu đó.

Đối với trường hợp của Công ty thủy điện Yaly, Công ty là nhà thầu phụ đặc biệt, phụ trách công việc thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện của gói thầu “Lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện nhà máy”; trường hợp gói thầu tư vấn giám sát nêu trong văn bản của Công ty không bao gồm nội dung giám sát phần công việc mà Công ty Thủy điện Yaly thực hiện thì Công ty này có thể tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát đó.

Trường hợp gói thầu tư vấn giám sát có bao gồm nội dung giám sát phần công việc mà công ty này đã hoặc đang thực hiện thì việc công ty này tham dự thầu được coi là không phù hợp với quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu nêu trên.