Nhập siêu 800 triệu USD trong tháng đầu năm 2019

PV.

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 1/2019, cả nước nhập siêu 800 triệu USD.

Tháng 1/2019, cả nước nhập siêu 800 triệu USD. Nguồn: internet
Tháng 1/2019, cả nước nhập siêu 800 triệu USD. Nguồn: internet

Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2019 ước tính đạt 20,0 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng 12/2018, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1/2019 với kim ngạch đạt 4 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 44,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 40,4%; giày dép tăng 13,5%. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 3,8 tỷ USD, tăng 3,2%; Thị trường EU đạt 3,2 tỷ USD, giảm 7,3%; ASEAN đạt 2 tỷ USD, giảm 5,1%; Nhật Bản đạt 1,6 tỷ USD, tăng 3,8%; Hàn Quốc đạt 1,5 tỷ USD, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2018

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1/2019 ước tính đạt 20,80 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng 12/2018, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 6,1 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 4,1 tỷ USD, giảm 5,8%; ASEAN đạt 2,8 tỷ USD, tăng 3,7%; Nhật Bản đạt 1,6 tỷ USD, tăng 5%; EU đạt 1,3 tỷ USD, tăng 15,5%; Hoa Kỳ đạt 1,1 tỷ USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa năm 2018 xuất siêu 6,8 tỷ USD, tương đương 2,8% kim ngạch xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,2 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư ngước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 32 tỷ USD. Tháng 1/2019, cả nước ước tính nhập siêu 800 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 2,6 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,8 tỷ USD.