Nhiều công ty chứng khoán nhỏ báo lãi tích cực trong quý II

Theo Nguyễn Minh/vneconomy.vn

Kha khá công ty chứng khoán quy mô nhỏ đã công bố báo cáo tài chính quý II năm nay với kết quả là hầu hết đều có sự tăng trưởng tốt về doanh thu lợi nhuận.

 15 công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý II/2019, trong số này hầu hết là các công ty chứng khoán có vốn nhỏ. Nguồn: Internet.
15 công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý II/2019, trong số này hầu hết là các công ty chứng khoán có vốn nhỏ. Nguồn: Internet.

Tính đến hiện tại, có khoảng 15 công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý II/2019, trong số này hầu hết là các công ty chứng khoán có vốn nhỏ. Đáng nói, đa số trong số này đều công bố kết quả khá tích cực.

Có mức tăng cao nhất trong danh sách này là Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway (HRS) khi doanh thu trong quý II đạt 2,3 tỷ, mặc dù không lớn về giá trị tuy nhiên nếu so với khoản lãi cỏn con hơn 33 triệu đồng trong cùng kỳ năm ngoái thì mức tăng trưởng doanh thu hoạt động lên tới 7.566%. Được biết, hầu hết doanh thu trong kỳ này đều đến từ hoạt động tư vấn tài chính.

Tuy vậy, mặc dù đã tăng trưởng doanh thu song vẫn không thể nào gánh đủ chi phí cho công ty chứng khoán này. Do vậy, HRS tiếp tục lỗ gần 1,7 tỷ đồng trong quý II và lỗ 5,5 tỷ đồng trong 6 tháng.

Tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) cũng có mức tăng khá mạnh khi doanh thu hoạt động trong quý II đạt 14,9 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng kỳ năm trước, trong đó hơn 11,7 tỷ đồng là lãi đến từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM). Cũng nhờ đó, NHSV không còn lỗ như quý II/2018 mà đạt lợi nhuận sau thuế 2,8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu hoạt động của NHSV đạt 23,9 tỷ đồng, tăng 231,9%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2 tỷ, cải thiện lớn so với khoản lỗ trên 7,2 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018.

Ngoài ra, một số cái tên khác cũng báo cáo kết quả tăng trưởng trong quý II như SeASecurities, DVSC, VFS, Beta.

Hiện có Chứng khoán Maybank Kimeng (MBKE), FPTS và Chứng khoán IB (IBSC), Chứng khoán Agribank (AGR) là 4 đơn vị có tổng tài sản trên nghìn tỷ đã công bố báo cáo tài chính. Trong số này đó, khi FPTS và AGR có kết quả tăng trưởng, thì MBKE và IBSC lại lần lượt suy giảm.

Cụ thể, tại MBKE, trong quý II, chỉ có lãi từ các khoản cho vay và phải thu cùng thu nhập từ hoạt động khác tăng lần lượt 23% và 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, lãi từ FVTPL lại giảm 57%, đạt 1,5 tỷ đồng. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán cũng chỉ mang lại doanh thu 22,4 tỷ, giảm 26%. Do đó, doanh thu hoạt động trong quý II giảm 5% so với cùng kỳ 2018, đạt 71,2 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, MBKE đạt 138,7 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 30,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt sụt giảm 7,6% và 17,7%.

Còn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC), các nguồn thu chính trong kỳ cũng lần lượt sụt giảm. Lãi từ FVTPL đạt 49,4 tỷ đồng, giảm 30%; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 10,7 tỷ đồng, giảm 13%; doanh thu từ nghiệp vụ môi giới cũng giảm 45%, đạt 5,1 tỷ đồng. Đây đều là các hoạt động mang lại doanh thu chính cho IBSC. Lợi nhuận quý II chỉ còn lại hơn 10,1 tỷ đồng, bằng 30% lợi nhuận đạt đượcso với cùng năm trước.

Trong khi đó, FPTS kỳ này chứng kiến sự tăng trưởng mạnh trong khoản lãi từ FVTPL, đạt tới 60,5 tỷ đồng trong quý II (quý II năm ngoái chỉ lãi hơn 1,2 tỷ). Do đó, mặc dù các hoạt động khác như môi giới, tư vấn đầu tư, lãi cho vay và phải thu đều sụt giảm thì doanh thu hoạt động vẫn tăng mạnh (+25%), đạt 139,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu về trong quý II đạt 102,1 tỷ đồng, tăng 72%. Lũy kế 6 tháng đạt 205 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 68%.