Nhiều cục thuế có số thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu


(Tài chính) Nhiều cục thuế có số thu NSNN cao hơn so cùng kỳ năm 2013, như Cục Thuế Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cục Thuế Hà Nội: Thu NSNN tăng 4,3%

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, tổng thu ngân sách tháng 8 ước thực hiện 5.062 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm 2014 là 76.487 tỷ đồng, tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2013.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả thu trong kỳ là sản xuất ngành công nghiệp tháng 7 tăng 6% so với tháng trước và tăng 10,5% so cùng kỳ năm 2013, tính chung 7 tháng tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2013; xuất khẩu có xu hướng phục hồi, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 tăng 1,4% so với tháng trước, tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng tăng 11,1% so cùng kỳ năm 2013, trong đó xuất khẩu địa phương tăng 8,7% so cùng kỳ năm trước; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tháng 7 tăng 2,7% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng tăng 11,6% so cùng kỳ năm trước, trong đó bán lẻ tăng 10,9%, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,18%.

Cũng theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm 2014 có 9.235 DN thành lập mới nhưng đại đa số đang trong giai đoạn đầu tư, tìm kiếm thị trường nên hầu như chưa phát sinh doanh thu, thuế nộp ngân sách. Đồng thời cũng có 6.950 DN ngừng hoạt động, số DN ngừng kinh doanh làm giảm nguồn thu 4 tháng cuối năm dự kiến khoảng 160 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh: Thu NSNN bằng 140% so với dự toán cùng kỳ năm 2013

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, kết quả thực hiện dự toán thu NSNN ước thực hiện tháng 8 là 396.875 triệu đồng, lũy kế ước đạt 6.043.376 triệu đồng, bằng 140% so với dự toán cùng kỳ năm 2013.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, trong tháng 8, đã tiến hành thanh tra 13 DN, có 09 DN đã hoàn thành, truy thu và phạt 5.653,9 triệu đồng, giảm lỗ 11.865,3 triệu đồng, giảm khấu trừ 7,4 triệu đồng.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi: Tích cực triển khai các biện pháp thu thuế

Tháng 8/2014, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi thu ngân sách nội địa ước đạt 929 tỷ đồng, trong đó thu từ sản phẩm dầu và lọc hóa dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 740 tỷ đồng, thu các khoản còn lại là 189 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng thu 16.808,2 tỷ đồng, tăng 4% so thực hiện cùng kỳ 2013.

Phần lớn các khoản thu đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó một số khoản tăng cao như: DNNN địa phương (tăng 38,2%), DN có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 15,9%), thu tiền sử dụng đất (tăng 19%), thu tiền thuê đất (tăng 16%), lệ phí trước bạ (tăng 21,2%)…

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, đã tích cực trong việc triển khai các biện pháp thu thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kê khai – kế toán thuế, đôn đốc thu nợ thuế, tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế mới cho DN…