Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại phiên họp đầu tiên sau khi Chính phủ kiện toàn


Sáng ngày 15/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công tác sau khi được kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Một nội dung quan trọng được các thành viên Chính phủ bàn thảo tại Hội nghị lần này là Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ sáng ngày 15/4. Nguồn: baochinhphu.vn
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ sáng ngày 15/4. Nguồn: baochinhphu.vn

Phát biểu tại phiên họp, thay mặt Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các thành viên Chính phủ mới được Quốc hội bầu và phê chuẩn. Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ bắt tay ngay vào công việc để cùng Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tại phiên họp đầu tiên sau khi Chính phủ kiện toàn các thành viên, Chính phủ đã tiến hành thảo luận Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phiên họp đã thống nhất một số quan điểm chỉ đạo hoạt động của Chính phủ, triển khai tổ chức thực hiện thông báo Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; Thông báo số 03 của lãnh đạo chủ chốt ngày 12/4; đồng thời, xem xét cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

Các thành viên Chính phủ cũng thảo luận về việc tổng kết Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP; tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; các nội dung nhằm phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tiến hành thảo luận về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm phòng vaccine Covid-19 cho người dân; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công...

Một nội dung quan trọng khác cũng được các thành viên Chính phủ bàn thảo tại Hội nghị lần này là Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Đây là lần thứ ba Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thuế và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ Tài chính đã đề xuất 05 đối tượng tiếp tục được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất gồm: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế (nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; xây dựng…); Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế (vận tải kho bãi; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch…); Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm; Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021 đã nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay là tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống, kiểm soát đại dịch Covid-19; vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân...